I Niedziela Adwentu

2-12-2018 r.

 1. Rozpoczyna się Adwent i nowy rok duszpasterski, przeżywany pod hasłem ”W mocy Bożego Ducha”. W dni powszednie Adwentu (czyli od jutra) będą sprawowane roraty o godz. 600. Serdecznie zapraszamy. Rodziców prosimy, aby dzieciom przygotowali lampiony.
 2. Dzisiaj o godz. 1615 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych.
 3. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni i kwiaty. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z Dembowskiego 10 kl. III i IV. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane do puszek przed kościołem na potrzeby rodziny z naszej parafii z ul. Kwiatowej, której spalił się dom. Dziękujemy róży św. Weroniki za ofiarę na kościół.
 4. We wtorek nabożeństwo ku czci św. Antoniego, z odczytaniem próśb i podziękowań.
 5. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 6. W środę o godz. 1630 w dolnym kościele spotkanie ze św. Mikołajem dla dzieci z naszej parafii. Rodziców informujemy, by sprawy związane z tą uroczystością załatwiali na godzinę przed przybyciem św. Mikołaja.
 7. W tym tygodniu przeżywać będziemy: Pierwszy Czwartek – Msza św. i nabożeństwo pierwszoczwartkowe w intencji nowych powołań i za powołanych z naszej parafii po Mszy św. wieczornej. Pierwszy piątek – okazja do spowiedzi w czasie porannych Mszy św. i po południu od godz. 1530. Dodatkowa Msza św. o godz. 1600. Nabożeństwo pierwszopiątkowe po wieczornej Mszy św. Chorych w domach odwiedzimy w piątek od godz. 800.
 8. W sobotę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 600, 700, 830, 1000, 1600 w czasie, której będzie poświęcenie medalików dzieciom z klas III, które przygotowują się do I-szej Komunii i o 1800. W sobotę w naszej parafii będziemy przeżywać „Godzinę Łaski” dla całego świata od godz. 1200 do 1300. Zapraszamy wszystkich parafian na adorację Najświętszego Sakramentu do kościoła.
 9. Dzisiaj wychodząc z kościoła można też będzie nabyć Kalendarz Parafialny. Cena 5 zł. Jednak nie stawiamy granic hojności. Dochód zasili fundusz św. Mikołaja dla ministrantów, dzieci i młodzieży z naszych wspólnot parafialnych.
 10. Duszpasterstwo Dzieci Betania, już po raz czwarty, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym: „Bożonarodzeniowy Anioł” – szczegółowe informacje na plakatach oraz u katechetów na lekcji religii.
 11. W związku z malowaniem, biblioteka parafialna będzie nieczynna aż do odwołania.
 12. Spotkanie dla osób, które zapisały się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej dzisiaj po wieczornej Mszy św. w dolnym kościele.
 13. Od następnej niedzieli można będzie nabyć świece Caritasu na stół wigilijny w cenie 10 zł.
 14. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej polecając „Niedzielę”, a w niej artykuł pt. „Idę po śmierć, idę po życie”. Wywiad z ks. Piotrem Pawlukiewiczem słynnym rekolekcjonistą, zmagającym się z ciężką chorobą. Gościliśmy go w naszej parafii.

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.

W tym tygodniu zmarła w naszej parafii:
śp
. Maria Kilar z ul. Kwiatowej.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (Łk 21, 25-28. 34-36)

Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Komentarz do Ewangelii

Lk 21, 24-28.34-36.

Nadszedł czas! „Stańcie prosto, podnieście głowy”! Jezus przychodzi dla Ciebie (w Słowie i wydarzeniach Twojego życia), bo swoimi siłami nie dojdziesz do czystej miłości, do poświęcenia, do kolejnego przebaczenia. Jezus przychodzi do Ciebie nie jeden raz, ale nieustannie, codziennie, w każdej sytuacji – i będzie tak aż po Jego ostateczne przyjście.

Podnieś głowę, abyś zobaczył cel swojego życia – dom Ojca – i nie stracił go z oczu!
Już teraz znajduj czas, aby czuwać i modlić się – aby „pomarnować” go na obecności przy Chrystusie (Roraty, adoracja, Słowo, różaniec)! I tam będziesz nabierać mocy i pokoju serca – aby wydarzenia i okoliczności życia Cię nie dobijały – ale abyś zwracał się do zbliżającego się do Ciebie Odkupiciela, który przychodzi, aby ocalać i brać w obronę!

Króluj w nas, Chryste! To jest ten czas – Adwent!

Błogosławionej I Niedzieli Adwentu! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Jr 33, 14-16)

Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Tak mówi Pan:

«Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.

W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi.

W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością».

Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: por. 1b))

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
i objawia im swoje przymierze.

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

2. czytanie (1 Tes 3, 12 – 4, 2)

Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:

Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, ojca naszego, na przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi.

Na koniec, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co od nas przejęliście o sposobie postępowania i podobania się Bogu – jak już zresztą postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa.

Aklamacja (Ps 85 (84), 8)

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 21, 25-28. 34-36)

Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

1 grudnia 2018|