Eucharystia w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata

Papież Franciszek w uroczystość Chrystusa Króla, zakończył się w Kościele Rok Wiary. Rok Wiary był szansą pogłębienia wiary oraz życia duchowego. „Był dla nas czasem pojednania z Bogiem i ludźmi”. „Królowanie Chrystusa rozpoczyna się w naszym sercu, gdy uznamy Go za naszego Pana i Zbawiciela” a zażyłość spotkania z Nim jest możliwa dzięki wierze. Wiara jest odpowiedzią człowieka na poznaną miłość Boga. Jest nieustannym poszukiwaniem Boga w naszej codzienności. Jest drogą prowadzącą do zbawienia, na której człowiek wchodzi w odwieczne tajemnice Boga. Podstawą wiary Kościoła i naszej wiary jest zmartwychwstanie Chrystusa. Dlatego człowiek wierzący pragnie spotkania z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym w modlitwie i życiu sakramentalnym Kościoła.

Eucharystia w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata

25 listopada 2013|