Eucharystia jest wyrazem naszej miłości do Ojca

Przed rozdawaniem komunii św. kapłan bierze do rąk ciało Pana Jezusa, zwraca się do ludzi i mówi: „Oto Baranek Boży”. Ale zupełnie słusznie mógłby powiedzieć: „Oto całe Niebo”. Co to jest Niebo? Posiadanie Boga.

Zastanówcie się nad słowami Pana Jezusa, którymi przyobiecał nam Przenajśw. Sakrament: „Ja w was…” „wy we mnie…” „Ja w Ojcu”. Co to znaczy? Ta nie do uwierzenia radość, to niesłychane wyróżnienie, którego człowiek zawsze pożądał, a którego by bez Chrystusa nigdy nie osiągnął: „Wy w Ojcu” a „Ojciec w was”. Dotychczas tylko kuszący wąż mówił do człowieka: „będziecie jako bogowie” (Rodz. 3, 5) – i kłamał, ale teraz mówi Chrystus: Będziecie jedno z Ojcem, a to święta boska prawda!

Będziecie jedno z Bogiem, bo jecie Jego chleb. Czym jest Eucharystia? Chlebem niebieskim. „Dałeś im chleba niebieskiego, który jest pełen doskonałości i piękności”. Chleb! Chleb domowy! W domu wypiekany, smaczny biały chleb. Gdziekolwiek by człowiek powędrował, jeśli dostanie z domu kawałek chleba, ma wrażenie, że jest w progach ojczystych: kawałek chleba z dalekiego domu! Eucharystia jest chlebem z Ojczyzny wiecznej, z naszego prawdziwego domu, tym samym jest kawałkiem tego domu, Nieba: kto pożywa ten chleb, napełnia się siłą i wonią życia nieśmiertelnego, czuje się, jak u Ojca, wchodzi z Nim w kontakt, tworzy z Nim jedność.

Kto nie czuje potrzeby zjednoczenia się z Bogiem? O, jak bardzo potrzebne jest nam ludziom, którzyśmy się oderwali, to połączenie, to zespolenie, to zjednoczenie z Bogiem!

Mamy cudowną technikę, niezrównaną naukę, głęboką wiedzę – tylko brak nam szczęścia! Nie mamy sił duchowych, dusza nasza jest słaba, blada, moralność podupadła, dusimy się w grzechu! Dlaczego? Dlatego, bo człowiek odwrócił się od ożywczego słońca Ojca niebieskiego, zapomniał czcić i szanować Boga.

Kto nas nauczy tego wszystkiego? Chrystus modlący się za nas w Eucharystii. On nas nauczy szacunku pokornego, uniżonego, godnego Boga, Stwórcy wszechrzeczy.

Co winien człowiek Bogu?

Cześć i uwielbienie. Kto może bardziej godnie czcić Boga, jeśli nie Jego Jednorodzony Syn?

Człowiek winien Bogu chwałę. Kto może najgodniejszą chwałę oddać Bogu, jeśli nie Jego Syn?

Człowiek winien Bogu przebłaganie. Kto może najskuteczniej przeprosić Boga, jeśli nie Syn Boży?

Droga do Boga prowadzi przez Eucharystię. Przez ten Sakrament uwielbiam, przepraszam, składam dziękczynienie, hołd Bogu. „Ciebie więc Ojcze najłaskawszy, przez Jezusa Chrystusa Syna Twego, Pana naszego, najpokorniej błagamy i prosimy…”

Faktycznie, Eucharystia jest wyrazem miłości do Ojca.

Bp Tihamer Tóth, O Eucharystii, Kraków 1939, s. 184-185.

Źródło: www.pch24.pl

21 kwietnia 2018|