EGZORCYZM – POSŁUGA MIŁOŚCI

23 GRUDNIA 2015 ROKU; Na początek chcielibyśmy zapytać, czym w ogóle jest egzorcyzm i czym różni się on od modlitwy wstawienniczej o uwolnienie – jaka jest różnica, jakie są podobieństwa? Zarówno egzorcyzm, jak i modlitwa wstawiennicza są bardzo istotne w posłudze uwolnienia. Istnieje między nimi jednak zasadnicza różnica: o uwolnienie może modlić się każdy, kto jest do tego odpowiednio przygotowany – ksiądz, diakon, osoba świecka…

EGZORCYZM – POSŁUGA MIŁOŚCI

W ten świąteczny czas polecamy lekturę książki ks. Michała Olszewskiego „EGZORCYZM – posługa miłości(zamieszczona poniżej w postaci pliku „PDF”). Książka ta umożliwi wielu z nas znaleźć odpowiedź na doskwierające nam problemy, które są natury duchowej, stąd tak trudne do zdiagnozowania w świecie materii.

Do sprawowania egzorcyzmu trzeba być przede wszystkim księdzem i mieć pozwolenie ordynariusza diecezji, gdyż pierwszym egzorcystą diecezji jest właśnie biskup.

Na pytanie, czym jest egzorcyzm, najpełniej odpowiada definicja zawarta w dekrecie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który został wydany po Soborze Watykańskim II:

Kościół posłuszny słowom modlitwy Pańskiej i powodowany miłosierdziem, już od najdawniejszych czasów zanosi w sakramentaliach błagania do Boga, aby wybawił wiernych od wszelkich niebezpieczeństw, a zwłaszcza od diabelskich zasadzek.

Szczególnym wyrazem troski Kościoła jest ustanowienie egzorcystów, aby naśladując miłość Chrystusa, leczyli opętanych przez Szatana, w imię Boga wypędzali złe duchy”.

Warto podkreślić, że Kościół u podstaw tej definicji widzi przede wszystkim miłość, którą Chrystus kieruje do człowieka cierpiącego, a nie groźbę i wściekłość diabła przeciwko ludziom. Jezus egzorcyzmował, litując się nad opętanymi, i jako Bóg rozkazywał demonom, by wychodziły z ludzi.

Dzisiaj Kościół właśnie poprzez egzorcyzmy lub – jak nazywa to Gabriel Amorth – przez błogosławieństwa udziela władzy kapłanom, by w imię Boga wypędzali demony z ludzi opętanych. Od strony człowieka jest to posługa miłości, wyrażona w trosce Kościoła o tych, którzy cierpią z powodu napaści przez złego ducha. Kościół natomiast używa swojej władzy i autorytetu, by te złe duchy wyrzucać w sposób imperatywny – rozkazując w imieniu Pana Boga.

LINK do książki (kliknij, aby otworzyć książkę): Ks Michał Olszewski SCJ – Egzorcyzm – posługa miłosci

26 grudnia 2015|