DZIEŃ SKUPIENIA – AKCJA KATOLICKA

11 kwietnia 2014 roku; DZIEŃ SKUPIENIA AKCJI KATOLICKIEJ Z ARCHIPREZBIRATU SANOCKIEGO SANOK- DĄBRÓWKA; W dniu 5 kwietnia 2014 r do Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sanoku Dąbrówce, przybyli członkowie Akcji Katolickiej z Archiprezbiteratu Sanockiego. Punktualnie o godzinie 14,00 ks. Michał Błaszkiewicz, proboszcz Parafii, przywitał wszystkich uczestników. Pan Stanisław Jarosz odpowiedzialny za Archiprezbiterat rozpoczął Koronkę do Bożego Miłosierdzia, w intencji Ojczyzny, dobrych owoców naszego spotkania.

DZIEŃ SKUPIENIA 1Następnie ks. proboszcz i członkowie miejscowego Oddziału prowadzili Drogę Krzyżową, z pięknymi rozważaniami o błogosławionym Janie Pawle II.  O godz. 15-tej przybył Ks. Asystent Józef Niżnik , i wygłosił Konferencję Błogosławiony Jan Paweł II i Błogosławiony Jan XXIII, Dwaj Papieże, którzy będą kanonizowani w Święto Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia 2014 roku.

Błogosławiony Jan Paweł II, zostanie świętym, po rozpoznanym cudzie. Podczas Mszy Św. beatyfikacyjnej Jana Pawła II i gorliwej modlitwie, kobieta na Kostaryce podczas oglądania transmisji, została uzdrowiona. Floribeth Mora Diaz, poddana została specjalnym badaniom w Watykanie, gdzie członkowie Komisji stwierdzili cud. To było podstawą do kanonizacji.

W przypadku Błogosławionego Papieża Jana XXIII, odstąpiono od cudu. Podstawą było przekonanie ludzi o świętości. Papieża. Ks. Asystent Józef Niżnik przybliżył nam postać Błogosławionego Jana XXII. Jan XXIII urodził się we Włoszech 25 listopada 1881r, jako Angelo Giuseppe Rancalli w biednej rodzinie chłopskiej. Jego matka bardzo pobożna, wychowała 11-ro dzieci. Angelo był czwarty z kolei. Jako dwunastolatek wstąpił do seminarium w Bergamo, najlepszego w tamtym czasie, ukończył w 1903 roku broniąc doktorat z teologii i przyjmując święcenia kapłańskie. Po pierwszym roku studiów, zaczął spisywać swoje notatki duchowe, które kontynuował do późnej starości.  Dzisiaj zostały wydane, jako „Dziennik duszy Jana XXIII”. Jako młody ksiądz został sekretarzem biskupa Bergamo, redagował pisma katolickie, był duszpasterzem Akcji Katolickiej, podróżował po Europie pełniąc wysokie stanowiska. Jako biskup Angelo był w Bułgarii, Turcji, Grecji, w Paryżu i w Wenecji. W 1958 roku, po śmierci Piusa XII, podczas trzydniowego Konklawe Kardynał Angelo Rancalli został wybrany na Papieża. Przyjął imię Jan XXIII, co było jego pierwszą bardzo odważną i kontrowersyjną decyzją. W historii Papieży o tym imieniu było 22,ale po Antypapieżu Janie przez 500 lat nie używano tego imienia. Jan XXIII przełamał ten strach.

Papież ten podbił serca wiernych, był zawsze otwarty na kontakty z prasą, odważnie patrzył w obiektyw. Był pierwszym papieżem, który oficjalnie spotkał się poza Watykanem. Spotkał się, więc z więźniami, którzy nie mogli przyjść do niego. Zapamiętany został, jako uśmiechnięty, promieniujący dobrem, a przede wszystkim, jako Papież, który w parę miesięcy zwołał i przeprowadził Sobór Watykański II, który na zawsze zmienił historię Kościoła. Jasno i zdecydowanie bronił prześladowanych chrześcijan. Chciał by wszyscy katolicy byli razem.

  • Pierwszy przyjął na audiencji biskupa Canterbery.
  • Pierwszy wysłał do Indii delegację na Światową Radę Kościołów.
  • Pierwszy zmienił liczbę, (zmniejszył,) Kardynałów do Kolegium a także wprowadził Kardynałów z innych krajów nie tylko z Włoch.
  • Miał ogromne poczucie humoru, bardzo bezpośredni, nawet rozmawiał z masonami, podkreślając, że miłość jest ważniejsza niż religia. Jako pierwszy rzucił białą szatę by wyjść wieczorem do ubogich i opuszczonych.
  • Papież Jan XXIII, pierwszy napisał encyklikę o pokoju do wszystkich narodów. Pisał list do Chruszczowa i do Kennedyego, w czasie wojny o Kubę nawołując o pokój.
  • Zaprosił świeckich do współpracy,( Akcja Katolicka) zapoczątkował język narodowy w liturgii, wprowadził do Kanonu modlitwy do Św. Józefa, opiekuna Jezusa, rozwijał kult Anioła Stróża.

Na wszystkich etapach życia bardzo prosty i dobry.

Był przyjacielem Polski, powtarzał, że jest z nami spokrewniony. Jego chrzestny to Polak, który walczył i zginął w obronie Ojczyzny. Patronem okresu seminaryjnego, obrał sobie Św. Stanisława Kostkę. Pierwszy raz w Polsce był w 1912 roku w Krakowie. Drugi raz w 1929 roku w Częstochowie, Warszawie, Poznaniu i Gnieźnie. Będąc Nuncjuszem w Turcji pomagał wygnańcom z Polski. W swojej książeczce miał nasz hymn, a przed śmiercią chciał mieć przy sobie obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Zmarł 3 czerwca 1963 roku dzień po Zesłaniu Ducha Świętego. Błogosławiony Papież Jan XXIII przygotował jakby podłoże do pracy dla następców, a przede wszystkim dla pracy Jana Pawła II.

Pontyfikat Jana Pawła II to praca, modlitwa, podróże, wielkie oddanie służbie Bogu i Maryi.

Ks. Asystent porównywał jak wiele łączyło Tych Wielkich Papieży. Jan Paweł II przyjął te imiona by kontynuować pracę swoich poprzedników Jana XXIII i Pawła VI. Jako bardzo młody Ksiądz został biskupem a potem Kardynałem.

  • W wieku 58 lat został Papieżem.

Jego pontyfikat to były 104 pielgrzymki na każdy kontynent świata, w tym 8 do Polski. Bardzo gorliwie podejmował modlitwy o Ekumenizm, zaprosił młodych na Światowe Dni Młodych, które są kontynuowane, ustanowił Światowy Dzień Chorego,. Nazywał zło po imieniu, Przeprowadził wiele reform Prawa Kanonicznego. Najwięcej kanonizował i beatyfikował, wzrosła liczba wiernych do 3 miliardów.

Bardzo wiele łączyło Go z Janem XXIII.

  • Obaj przeżyli II Wojnę Światową, obaj zostali wybrani w październiku. Pierwszy zwołał Synod, drugi intensywnie na nim pracował, wystąpił aż24 razy a inni tyko po 2.
  • Obaj pracowali na rzecz ekumenizmu, wytyczali nowe linie w Kościele, pisali Encykliki, (Jan XXIII – 8 encyklik, a Jan Paweł II 14 encyklik), cechowała Ich wielka pobożność Maryjna do Matki Bożej Częstochowskiej. Jedność i wierność z Bogiem.
  • Giganci Ducha nie bali się opinii ogólnej, łączyło Ich dążenie do prawdy, w niej żyć, mówić, poznawać, (… poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli,..)

Bronili człowieka, szanowali ludzi, podkreślali jak ważny jest człowiek dla Boga, Obaj żyli przesłaniem Jezusa Chrystusa. Obaj mówią nam jak świadomie i odpowiedzialnie realizować zadania wyznaczane przez Boga, po przez realizowanie Ewangelii. Chcesz się zbawić, bądź wiernym temu, co podjąłeś.! Mam być dobrym świadectwem wiary, nadziei i miłości, zawsze stać po stronie prawdy!!!

Rozumieć i być zaangażowanym w dzieła Boże.

W Święto Bożego Miłosierdzia Obaj będą Kanonizowani, byśmy mieli nowych Orędowników w niebie. By kanonizacja przyniosła owoce to mamy zgłębiać ich życie i tak jak Oni przeżyć swoje.

Po tej głębokiej Katechezie, została odprawiona Litania do błogosławionego Jana Pawła II,
i ucałowanie Jego Relikwii. Po krótkiej przerwie, została odprawiona Msza Święta.

W koncelebrze pod przewodnictwem Ks. Asystenta Niżnika, uczestniczyli Ks. Michał Błaszkiewicz, o. Zbigniew Kubit, i Ks. Ludwik Pietrycha ze Wzdowa. Homilię wygłosił Ks. Niżnik nt. ”Rok Świętego Jana z Dukli”.

DZIEŃ SKUPIENIA 2Dzień skupienia 3

Święty Jan z Dukli urodził się w 1414 roku w Dukli. Uczył się najpierw w Dukli, potem w Krakowie. Jako młodzieniec przebywał w lasach, na pustelni pod górą Cergową. Przez modlitwę i samotność chciał wyrobić sobie właściwe spojrzenie na sprawy otaczającego go świata, by być bliżej Boga.

Po opuszczeniu Pustelni w roku około 1433-1440 postanowił zostać kapłanem zakonnym wstępując do Franciszkanów. Po odbyciu nowicjatu i złożeniu profesji zakonnej, odbył wymagane prawem studia i otrzymał święcenia kapłańskie. Zapewne był zdolnym studentem, skoro powierzono mu urząd kaznodziei.

Oprócz głoszenia słowa Bożego, św. Jan przez wiele lat pełnił funkcję gwardiana, w Dukli, w Krośnie i we Lwowie. Urząd kustosza Kustodii, czyli przełożonego okręgu lwowskiego. W XV wieku powstał ruch do spraw obostrzenia reguły zakonnej. Na czele stanął św. Bernard ze Sieny (1444 r) i wraz ze św. Janem Kapistranem założyli klasztory bernardyńskie w Krakowie i w Warszawie, również we Lwowie. Tutaj św. Jan też był kaznodzieją i spowiednikiem.

Przez 21 lat przebywał u Bernardynów służąc penitentom w konfesjonale. Nawet po utracie wzroku, też był bardzo aktywny. Pełen zasług w opinii świętości Odszedł do Pana 29 września 1484r we Lwowie. Papież Klemens XII, w 1733r. ogłosił Go Błogosławionym, a 10 czerwca 1997 r. Jan Paweł II będąc w Krośnie kanonizował Go. Relikwie Św. Jana z Dukli znajdują się w Kościele Ojców Bernardynów w Dukli. Św. Jan jest patronem Archidiecezji Przemyskiej i Lwowa. Liturgiczny obchód ku czci św. Jana przypada na dzień 8 lipca i ma rangę wspomnienia obowiązkowego. W kolekcie mszalnej wspomina się, że Bóg obdarzył świętego cnotami pokory, cierpliwości, o co też Pana prosimy. Modlitwa nad darami zawiera prośbę, abyśmy nie mieli ducha wyniosłości, ale zostali wywyższeni w wiecznej chwale, dzięki wstawiennictwu naszego Patrona i dzięki ofierze mszalnej. Po Komunii zanosimy do Boga błaganie, abyśmy za przykładem św. Jana z Dukli zawsze szukali Boga i wobec świata nosili w sercu obraz zmartwychwstałego Chrystusa. Szczególnie w dzień 8 lipca polecajmy Św. Janowi z Dukli trudne sprawy naszej Ojczyzny.

Sejm Rzeczpospolitej Polski przekonany o szczególnym znaczeniu wstawiennictwa świętego dla naszego kraju, w 275 rocznicę ustanowienia Świętego Patronem Polski oraz w 600-lecie jego urodzin ogłosił rok 2014 Rokiem Świętego Jana z Dukli.  Dlatego Ks. Asystent Prałat Józef Niżnik, przybliżył nam postać świętego, zachęcając do naśladowania Jego cnót, a także do pielgrzymowania do Pustelni na Puszczy i do Jego Relikwii. Notowała Maria.

Opracowała Maria Kołodziej z Akcji Katolickiej Grupy Parafialnej Chrystusa Króla

11 kwietnia 2014|