DRUGA ROCZNICA WYBORU OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZEKA

18 marca 2015 roku; DRUGA ROCZNICA WYBORU NA STOLICĘ PIOTROWĄ OJCA ŚWIĘTEGO, PAPIEŻA FRANCISZKA; Dwa lata temu, 13 marca 2013 r., o godz.19.07 pojawił się biały dym z komina Kaplicy Sykstyńskiej. 115 zgromadzonych na konklawe kardynałów-elektorów wybrało nowego papieża. Jest to 266 papież w historii Kościoła katolickiego. Na Placu św. Piotra radość. Pojawiły się okrzyki Viva il Papa. Na Palcu było ponad 100 tys. pielgrzymów z całego świata. O godz. 20. 12 na logii Bazyliki św. Piotra pojawił się kardynał-protodiakon Jean-Louis Tauran oznajmiając formułę „Habemus Papam”.

DRUGA ROCZNICA WYBORU OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZEKAFranciszek – takie imię przybrał nowy Ojciec Święty, którym został kard. Jorge Maria Bergoglio, jezuita, z Argentyny, przewodniczący argentyńskiego episkopatu. Urodzony w 1936 roku w Buenos Aires.

Po ukończeniu studiów chemicznych, w wieku 22 lat, wstąpił do zakonu jezuitów, święcenia kapłańskie przyjął 13 grudnia 1969 r. W latach 1973-79 był prowincjałem swego zakonu, a następnie rektorem Wydziału św. Michała. W 1985 r. przeniósł się do Niemiec, gdzie uzyskał tytuł doktora teologii. Po kilku latach pracy, jako profesor teologii w Buenos Aires, w 1992 r. został mianowany biskupem pomocniczym w archidiecezji Buenos Aires i wikariuszem generalnym archidiecezji Buenos Aires. Kardynałem jest od 21 lutego 2001 roku.

  • To pierwszy papież z Ameryki Łacińskiej.
  • Franciszek to człowiek, który żyje Słowem Bożym i daje je innym – tak Ojca Świętego dwa lata po konklawe postrzega kard. Philippe Barbarin, metropolita Lyonu.
  • Jego zdaniem zażyłość Papieża ze Słowem Bożym jest zasadniczym rysem tego pontyfikatu, a zarazem efektem jezuickiej formacji Papieża.

W stylu jego pasterzowania wyraźnie odbija się również argentyńskie pochodzenie Franciszka. Przejawia się to między innymi w spontaniczności wypowiedzi. Niekiedy może to prowadzić do nieporozumień – przyznaje prymas Galii. Tytułem przykładu wspomniał on o nieszczęśliwym odniesieniu do królików przy wyjaśnianiu odpowiedzialnego rodzicielstwa. Wiele osób poczuło się zranionych tymi słowami, inni potraktowali to, jako żart, bo w istocie miał to być żart – przypomniał kard. Barbarin.

Jego zdaniem Franciszek zestawiony z poprzednimi papieżami pokazuje, jak różnorodne może być chrześcijaństwo. Jeśli porównamy tych trzech papieży, to widać, że żaden nie jest podobny do pozostałych – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Barbarin. – Już Benedykt XVI był przeciwieństwem Jana Pawła II, a Franciszek to w ogóle całkiem inna historia. Niekiedy ludzie zarzucają katolikom uniformizm. A tymczasem trudno sobie wyobrazić bardziej różnych papieży niż ci trzej. Ale jest jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, to samo Słowo Boże. Dla mnie to wspaniałe świadectwo wolności chrześcijańskiej. Każdy z nich przyjmował to samo Słowo Boże, ale dawał je innym już inaczej.

Modlitwa za Ojca Świętego Franciszka

Dzięki Ci Panie Boże za papieża Franciszka. Za to, że nam służy już dwa lata. On się nie wywyższa, więc nie chcę mu laurki składać. Ale z całego serca dziękuję. Boimy się o Kościół, a on, Franciszek, wlewa ufność w Ciebie. Boimy się świata, a on cieszy się, gdy może z nim rozmawiać. Dla nas Ewangelia to podejrzana rewolucja. Dla niego to fundament, to podstawa. Radość wydaje się nam taka frywolna. On zaraża uśmiechem i życzliwością. Bezpieczeństwa upatrujemy w zamknięciu. On nie może usiedzieć w apartamentach. Cedzimy i ważymy każde słowo. On ufa słuchaczom. Studiujemy Ciebie, Jezu. On nie boi się Cię naśladować. Studiujemy Twą naukę. On ją wciela i jak Ty się naraża. Konwenanse są dla nas dogmatem. Złamał już ich tyle, że nawet nam ręce składają się do oklasków. Panie, nie daj, by go uciszyli! Przecież on nikogo nie obraża, nie poniża. Choć twardy jest, gdy trzeba. Niech rządzi jak najdłużej, bo rządzi nie jak ci, co dają odczuć swoją władzę, ale jak Ty. I dlatego Ciebie coraz bardziej kochamy. I jego kochamy. I za nic nie oddamy. Jeszcze go nam nie zabieraj! Amen.

 

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

 

18 marca 2015|