DLA BOGA WSZYSTKO DLA SIEBIE NIC

28 kwietnia 2015 roku; PIERWSZA ROCZNICA KANONIZACJI PAPIEŻA JANA PAWŁA II; Wczoraj, 27 kwietnia mieliśmy pierwszą rocznicę kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. W przypadku polskiego papieża była ona ukoronowaniem rekordowo krótkiej drogi na ołtarze; został ogłoszony świętym zaledwie 9 lat po śmierci. Trzy lata po beatyfikacji Jana Pawła II, dokonanej przez jego następcę Benedykta XVI, kolejny papież, Franciszek ogłosił go świętym. Kanonizacja w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia 2014 roku przeszła do historii Kościoła, jako wyjątkowa; papież w obecności swego emerytowanego poprzednika Benedykta XVI wyniósł na ołtarze dwóch biskupów Rzymu.

DLA BOGA WSZYSTKO DLA SIEBIE NICW homilii Franciszek powiedział o Janie Pawle II i Janie XXIII: Byli to dwaj ludzie mężni, pełni szczerości Ducha Świętego. Złożyli Kościołowi i światu świadectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia. Byli kapłanami, biskupami i papieżami dwudziestego wieku.

Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytłoczeni. Silniejszy był w nich Bóg; silniejsza była w nich wiara w Jezusa Chrystusa podkreślił Franciszek. Przedstawił nowych świętych jako ludzi „żywej nadziei”. Papież z Argentyny przypomniał, że Jan XXIII, jako inicjator Soboru Watykańskiego II i Jan Paweł II, jako realizator jego nauczania odnawiali Kościół.

  • Franciszek nazwał Jana Pawła II „papieżem rodziny” i przypomniał, że tak właśnie chciał być zapamiętany.

Zwrócił uwagę, że to szczególnie ważne w związku z synodem na temat rodziny, który miał rozpocząć się pół roku później, w październiku 2014 r. We mszy kanonizacyjnej udział wzięli wierni z całego świata – wśród nich dziesiątki tysięcy Polaków – prezydenci, premierzy oraz oficjalne delegacje z prawie stu krajów, przedstawiciele innych wyznań i religii. O rocznicy mszy Franciszek przypomniał w sobotę podczas audiencji dla delegacji Fundacji Jana Pawła II.

  • Ojciec Święty mówił, że kanonizacja polskiego papieża dała nowy impuls do pracy fundacji i służby na rzecz Kościoła oraz ewangelizacji.

Uczyniła ją, jeśli to możliwe, jeszcze bardziej powszechną, tak, jak powszechny jest kult, jakimi darzy go Lud Boży – powiedział. Papież zwrócił uwagę na bogactwo dziedzictwa nauki społecznej Jana Pawła II i na jego wyjątkową aktualność. Wystarczy pomyśleć o słowie kluczu jego nauczania, czyli „solidarności”. To słowo, które ktoś mógłby uznać za przemijające, ale także dzisiaj zachowuje ono całą swoją profetyczną siłę – podkreślił.

  • W przypadającą w poniedziałek pierwszą rocznicę kanonizacji polskiego papieża w bazylice Świętego Piotra mszę o godzinie 10.00 odprawił metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz.

W Eucharystii uczestniczyły liczne grupy pielgrzymów z Polski przybyłych na rocznicowe uroczystości. Dziekan Kolegium Kardynalskiego, były watykański sekretarz stanu kardynał Angelo Sodano, który przewodniczył Mszy, podkreślił, witając wiernych z Polski, że to „szczególny dzień” dla nich. „Dzisiaj – dodał – dziękujemy za wielki dar, jakim był Jan Paweł II„. Kardynał Dziwisz wyraził w kazaniu wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do wyniesienia polskiego papieża na ołtarze.

Wymienił Benedykta XVI, który beatyfikował go w 2011 roku, oraz papieża Franciszka, który ogłosił go przed rokiem świętym, a także Kongregację Spraw Kanonizacyjnych i jej prefekta kardynała Angelo Amato.

Osobisty sekretarz polskiego papieża mówił, że prowadził on „święte życie” i pełnił „niezmordowaną służbę Kościołowi i światu”. „Był wszystkim dla wszystkich” – podkreślił kardynał Dziwisz. „Możemy nazwać Jana Pawła II prorokiem spraw dotyczących małżeństwa i rodziny” – dodał. Metropolita krakowski przypomniał, że Karol Wojtyła bronił wartości ludzkiego życia, zwłaszcza tego najbardziej bezbronnego. Zwrócił uwagę na „prorocze podejście” papieża do ludzi młodych. „Mamy w niebie wielkiego orędownika naszych spraw osobistych, rodzinnych i społecznych” – zauważył kardynał Dziwisz w kazaniu.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

28 kwietnia 2015|