DIECEZJANY DZIEŃ WSPÓLNOT RUCHU ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

Dnia 13 kwietnia, w sobotę, odbył się w Przeworsku Diecezjalny Dzień Wspólnot Ruchu Odnowy w Duchu Świętym, w którym brała udział działająca przy parafii Chrystusa Króla wspólnota im. Serca Jezusowego, wraz ze swym opiekunem ks. proboszczem Andrzejem Szkołą.

Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym ” ( 1 Kor 1,9 )

1W spotkaniu uczestniczyło blisko 200 osób z całej diecezji przemyskiej ( Sanok, Pruchnik, Besko, Jarosław, Bóbrka, Ustrzyki Dolne, Krosno, Przeworsk). Po ceremonii powitania, odbyła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił Diecezjalny Koordynator grup Odnowy w Duchu Świętym, ks. Marek Wasąg.

W swoim przesłaniu ks. Wasąg wskazał drogę, jaką powinien podążać uczeń Jezusa Chrystusa. Zachęcał do przyjęcia postawy „Dziecięctwa bożego”, tzn. skupienia całej uwagi na Bogu, jako kochającym Ojcu, którego objawia nam Jezus Chrystus. Postawę taką cechuje ufność, przywiązanie, otwartość i niewinność. Dziecięctwo duchowe, jak głosił bł. Jan Paweł II, jest więc ewangeliczną drogą świętości, dostępną dla wszystkich.

GALERIA ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA WSPÓLNOTOWEGO ODNOWY W DUCHU ŚWIETYM W PRZEWORSKU

 3  4

Droga wiary jest trudna, gdyż wymaga od nas wychylenia się do przodu, podjęcia konkretnej pracy, walki i zaangażowania. Ks. Wasąg przypomniał bardzo ważną prawdę, że nawet będąc blisko Boga, można łatwo zboczyć z obranej drogi, kierując się pychą i wygodą. W naszej codzienności musimy więc dać się Bogu znaleźć i poprowadzić, kierując ku Niemu swą wolę i decyzje. Nie tylko musimy trwać przy Panu, ale i nieustannie wzrastać.

Miłym akcentem sobotniego spotkania, był przygotowany przez organizatorów poczęstunek, składający się z własnoręcznie przygotowanych wypieków. Był to czas spotkania wszystkich członków wspólnot oraz kapłanów, działających w Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Wzajemne rozmowy odbywały się w miłej i przyjaznej atmosferze.

Ponieważ modlitwa wstawiennicza jest charyzmatem Odnowy w Duchu Świętym, a zapotrzebowanie na taką formę duchowej pomocy wielkie, również na naszym spotkaniu chętni mogli skorzystać z pomocy kapłana, w otwarciu się na działanie Boga.

Ważnym momentem Dnia Wspólnot, była konferencja, wygłoszona, przez ks. Janusza Dudziaka. Kapłan poruszył problem wiary, która bez uczynków jest martwa. Zachęcał do udzielania się we wspólnotach i diakoniach, co jest formą ewangelizacji i widocznym znakiem wiary.

Po zakończeniu konferencji, wszyscy uczestnicy spotkania, udali się do pobliskiego lokalu Gemar, gdzie odbyła się praca w grupach.

Uczestnicy w zależności od sprawowanej posługi, dzielili się swoimi uwagami i doświadczeniami. Był to również czas zadumy nad osobistą drogą, do jakiej powołuje każdego z nas Jezus Chrystus.

 

Po obiedzie i modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia, odbyły się zabawy integracyjne, uwielbiające Boga śpiewem i tańcem.

Diecezjalne Dni Wspólnot Ruchu Odnowy w Duchu Świętym, zgromadziły wiele osób, zarówno członków jak i sympatyków Odnowy.

Czas wspólnie spędzony, był czasem modlitwy, nauki, wymiany doświadczeń, ale i czasem radości i wdzięczności, za Bożą obecność w naszym życiu. Był to czas niezapomnianego spotkania z Panem i braćmi, gdzie otrzymany uśmiech, otwartość i dobroć na pewno zaowocują lepszym życiem. Każde takie spotkanie, jest czasem wielkiej łaski, jest spotkaniem z miłosiernym Ojcem i doświadczeniem Jego miłości – zwłaszcza w drugim człowieku.

12 czerwca 2013|