DAR RADY SZCZEGÓLNIE CENNYM DAREM

07 maja 2014 roku; O znaczeniu daru rady, pozwalającego nam dokonywać wyborów w jedności z Bogiem mówił dziś Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Wskazał, że koniecznym warunkiem, aby go otrzymać jest otwarcie się na to, czego pragnie Bóg i co się Jemu podoba. Ma on też wymiar wspólnotowy, gdyż Pan przemawia także przez naszych braci i siostry. W audiencji na placu św. Piotra wzięło udział około 50 tys. wiernych.

DAR RADY SZCZEGÓLNIE CENNYM DAREMPapież wyjaśnił, że poprzez dar rady sam Bóg przez swego Ducha oświeca nasze serce, abyśmy pojęli właściwy sposób mówienia i zachowania oraz drogę, którą należy pójść. Ukierunkowuje nasze myśli, uczucia i nasze intencje według serca Bożego.

Równocześnie prowadzi nas coraz bardziej, byśmy kierowali wewnętrzne spojrzenie ku Jezusowi, jako wzorowi naszego sposobu działania i odnoszenia się do Boga Ojca i naszych braci.

  • Duch Święty poprzez dar rady czyni nasze sumienie zdolnym do dokonania konkretnego wyboru w komunii z Bogiem, zgodnie z logiką Jezusa i Jego Ewangelii – stwierdził Franciszek.
  • Dodał, że dar ten pomaga nam również wzrastać w cnocie roztropności, która wie, że „nasze dobro jest w tym, czego pragnie dla nas Ojciec i co nas upodabnia do Jego Syna, Jezusa. To tę wewnętrzną świadomość budzi w nas Duch Święty poprzez dar rady” – podkreślił Ojciec Święty.

Franciszek wskazał, że wzrostowi w darze rady sprzyja zażyłość z Bogiem, modlitwa, byśmy odkładali na bok naszą logikę osobistą a uczyli się pytania Boga o to, czego pragnie. Podkreślił, że dar rady ma charakter wspólnotowy, gdyż Bóg przemawia do nas także przez naszych braci i siostry, pomagającym nam rozpoznać Jego wolę.

Do włączenia się w duchowe przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie w Krakowie zachęcił papież Polaków biorących udział w dzisiejszej audiencji ogólnej. „Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Ubiegłej niedzieli, odwiedzając polską wspólnotę przy kościele św. Stanisława w Rzymie, powiedziałem, że wyruszyliśmy w drogę na spotkanie w Polsce z okazji Światowego Dnia Młodzieży, które – jak Bóg da – odbędą się w 2016 roku. Idźmy razem, zjednoczeni w miłości i w modlitwie, podejmując zaproszenie św. Jana Pawła II, byśmy byli zawsze młodzi w Duchu Świętym. Niech Bóg wam błogosławi!” – powiedział papież zwracając się do Polaków.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

7 maja 2014|