Czy w drugi dzień Zielonych Świąt obowiązuje uczestnictwo we Mszy św.?

Kwestię tę reguluje prawo kanoniczne.

Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, uczestnictwo we Mszy św. w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego nie jest obowiązkowe. Wierni są jednak zachęcani do uczestnictwa w tym dniu w Eucharystii.

Do tej kwestii odnosi się list Episkopatu Polski na temat przykazań kościelnych z roku 2003. Biskupi piszą tam: „Chociaż takie uroczystości i święta, jak: Niepokalane Poczęcie, świętego Józefa, świętych Apostołów Piotra i Pawła, Matki Bożej Gromnicznej, Poniedziałek Wielkanocny, święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (poniedziałek do Zesłaniu Ducha Świętego), świętego Szczepana, nie są świętami nakazanymi, to jednak zachęcamy wiernych, by zgodnie z wieloletnią tradycją brali wtedy udział w liturgii. Księży zaś, którzy w te dni nie mają obowiązku aplikacji Mszy za parafian, prosimy, by przez dogodny porządek nabożeństw, ułatwiali parafianom udział w Eucharystii”.

Źródło: www.gosc.pl
10 czerwca 2019|