Czy dobrze odmawiasz różaniec?

Czy dobrze odmawiasz różaniec?  – porady – Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Wszystko, o co w modlitwie poprosicie,
stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie” (Mk 11,24; Mt 8,13).      
     

                

 

24 lipca 2016|