CZUWANIE PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO

23 maja 2015 roku; Grupa Odnowy w Duchu Świętym zaprasza wszystkich na czuwanie modlitewne w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Rozpoczęcie czuwania w sobotę, 23 maja po Mszy św. wieczornej. Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę, co uroczystość Paschy. W pierwszych wiekach w wigilię tego święta udzielano chrztu katechumenom.

CZUWANIE PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGOW średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu kościoła, w trakcie odprawiania Mszy świętej, róż i innych kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego.

W bazylikach i katedrach w czasie uroczystości wypuszczano z klatek gołębie: symbol Ducha Świętego.

Kościół Święty, który doświadczył spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem i Jego wniebowstąpienia, oczekuje teraz na wypełnienie się obietnicy, którą dał On swoim uczniom:

  • Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?”  Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was.(J 16,5-7).
  • Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. (Dz 1,7-8).

Wraz ze Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym pragniemy zgromadzić się wspólnie w Wigilię nadchodzącej Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, czyli w sobotę, 23 maja na czuwaniu modlitewnym, które rozpocznie się po wieczornej Mszy Świętej, by wspólnie wielbić Boga i oczekiwać wypełnienia się Jego obietnicy. Będziemy wspólnie przyzywać Ducha Świętego, Jego obecności wśród nas, Jego darów.

Jego charyzmatów i tego wszystkiego, czego On sam pragnie swemu Kościołowi i każdemu z nas osobiście udzielać. Chcemy jeszcze bardziej Go poznać i otworzyć się na Jego stałą obecność w nas i wśród nas, szczególnie w czasie Jego przyjścia, wylania, jak na Apostołów i Matkę Najświętszą w Wieczerniku. Serdecznie zapraszamy i prosimy o przyniesienie świec.

15 maja 2015|