CZTERDZIEŚCI DNI PRÓBY

21 luty 2015 roku; PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU; Na początku Wielkiego Postu Bóg po raz kolejny wyprowadza nas na pustynię i zaprasza do słuchania swojego słowa. Powód? Droga życia ucznia Chrystusa prowadzi, bowiem do spotkania ze słowem Bożym: czytanie go, zapamiętywanie, rozważanie, kontemplacji objawionych w nim Bożych dzieł i codziennego zaufania zawartej w mim Mądrości. To w słowie Bożym chrześcijanin szuka łaski, by wędrować przez pustynię doczesności do krainy życia wiecznego. Zanim Jezus wystąpi publicznie, po chrzcie z rąk Jana Chrzciciela, Duch Święty prowadzi Go na pustynię, aby w ciszy i na modlitwie przygotował się do wypełnienia swojej misji.

CZTERDZIEŚCI DNI PRÓBYPo czterdziestodniowym poście szatan rzuca Jezusowi wyzwanie do walki. Ewangelista Marek ukazuje Jezusa, jako Tego, który zwycięża szatana i jest nowym Adamem w nowym raju: „żył wśród zwierząt” i „aniołowie usługiwali mu”.

Jako „nowy Adam” Jezus żyje w harmonii ze zwierzętami, w zgodzie z aniołami a z Bogiem w posłuszeństwie i miłości.

  • Boski Mistrz pokazał nam swoim postępowaniem, jak wygląda jedyna i rozsądna strategia walki z diabelską pokusą.
  • Nie mogę koncentrować swojego myślenia wokół faktu, że diabeł mnie atakuje i ja muszę stawić mu czoła.
  • Już samo wejście w dialog z pokusą to nasza przegrana. To prosta droga do klęski poddania się pokusie i do popadnięcia w stany lękowe.
  • Jedyna strategia walki duchowej z pokusą to oparcie się na Bożej mocy, na Jego zbawczym słowie.

Pewien kapłan wyznał, że walczy z diabłem i jego pokusami słowami: „Jezu, ufam Tobie”. Kuszenie Syna Bożego na pustyni jest dla nas ważną lekcją.

  • Po pierwsze, pokazuje, iż walka duchowa odbywa się w naszym życiu każdego dnia i my stajemy się jej uczestnikami. Im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej szatan usiłuje nas od Niego oddalić.
  • Po drugie, nie wystarczy tylko znajomość Słowa.

Ważna jest znajomość, doświadczenie Boga zaufanie Jego obietnicom. Działanie szatana może iść nawet w kierunku tego, by wykorzystywać Pismo Święte i wzbudzać w nas wątpliwości w odniesieniu do obietnic i zamiarów Boga.

  • Postępowanie Jezusa przypomina, że polegał On na słowie i kroczył Bożą drogą.
  • Jezus jest, bowiem zapowiadanym i oczekiwanym Mesjaszem, Chrystusem i Synem Bożym.
  • Przyszedł na ziemię, aby położyć kres panowaniu szatana nad światem.
  • Burzy jego królestwo kłamstwa, zła, pychy i ogłasza królestwo Boże.

W czasie kuszenia broń Jezusa stanowiło słowo Boże. W słowie Bożym jest przecież zawarta wola Boża. Jezus uświadamia nam dzisiaj, że do rozwoju królestwa Bożego w nas i wokół nas konieczna jest wiara, czyli odwrócenie się od zła, zerwanie z grzechem i całkowite, pełne zaufania zwrócenie się ku Bogu.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

21 lutego 2015|