CZERWIEC, MIESIĄCEM CZCI SERCA PANA JEZUSA

02 czerwca 2015 roku; Maj jest miesiącem poświęconym Najświętszej Marii Pannie, natomiast czerwiec to czas, kiedy w sposób szczególny czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z już czasów średniowiecza. Jednak główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Pan Jezus ukazał jej się cztery razy. Podczas drugiego objawienia w roku 1674, Chrystus ponownie objawił Małgorzacie swoje Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka czcicielom swojego Serca.

CZERWIEC MIESIĄCEM CZCI SERCA PANA JEZUSA„To nabożeństwo – pisze św. Małgorzata – jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach”. Ostatni raz Jezus objawił się zakonnicy w piątek 10 czerwca 1675 roku po oktawie Bożego Ciała.

Wówczas m. in. zażądał …”aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony, jako osobne święto ku czci mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia”.

  • Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque aż dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca.

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, a także święto dla niektórych diecezji i zakonów zatwierdzono w 1765 r. Papież Pius IX w roku 1856 rozszerzył święto Serca Pana Jezusa na cały Kościół. Natomiast pierwsze litanie do Najświętszego Serca Jezusowego powstały w XVII wieku. Obecna pochodzi z wieku XIX. Papież Leon XIII zatwierdził ją do odmawiania publicznego oraz dołączył do litanii akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Papież Pius XI dodał akt wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, który nakazał odmawiać, co roku w uroczystość Serca Jezusowego. Św. Jan Paweł II wzywał, by pielęgnować kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Pisał …

  • ”Wzywam, zatem wszystkich wiernych, aby nadal gorliwie pielęgnowali kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, przystosowując go do naszych czasów, ażeby dzięki temu mogli nieustannie czerpać z jego niezgłębionych bogactw i umieli z radością na nie odpowiadać, miłując Boga i braci, znajdując pokój, wchodząc na drogę pojednania i umacniając swą nadzieję, że kiedyś będą żyć pełnią Boga we wspólnocie ze wszystkimi świętymi”.

Przy Sercu Jezusowym, serce człowieka uczy się poznawać, jaki jest prawdziwy i jedyny sens jego życia i jego przeznaczenia, przy Sercu Jezusowym serce człowieka nabiera zdolności miłowania”( św. Jan Paweł II).

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Kyrie, elejson.  Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas.  Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, świątynio Boga,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, zelżywością napełnione,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, włócznią przebite,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,  zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,  zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

K. Jezu cichy i pokornego serca.

W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, † daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

2 czerwca 2015|