CHLEB DLA UBOGICH

30 sierpnia 2015 roku; OGÓLNOPOLSKA AKCJA CARITAS; We wrześniu ruszy  nowa kampania promocyjna Caritas, której celem jest zachęcanie do pomocy żywnościowej dla ubogich ludzi pod hasłem „Kromka Chleba Caritas”. Chodzi nie tylko o zbieranie środków finansowych i darów rzeczowych na pomoc żywnościową dla najuboższych, ale także o budzenie wrażliwości ludzi na problemy biedy, bezdomności i marginalizacji osób bezrobotnych, nieprzystosowanych społecznie, chorych, niepełnosprawnych.

CHLEB DLA UBOGICHTa pomoc trafia do jadłodajni, świetlic, kuchni dla ubogich oraz rodzin i osób samotnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Jest również kierowana do noclegowni, ogrzewalni i łaźni dla bezdomnych.

Wsparcie dla ubogich płynie zarówno od prywatnych darczyńców, jak i od przedsiębiorstw. Przekazują oni nie tylko pieniądze na konta największej katolickiej organizacji charytatywnej, ale także produkty spożywcze.

Caritas przez wrześniową akcję promocyjną chce przypomnieć Polakom o konieczności wspierania ubogich.

W niektórych miastach Caritas zorganizuje kwesty dobroczynne. Dla wszystkich zostaną ustawione stoły z bochenkami chleba, dostępnymi dla każdego z przechodniów. W tym czasie wolontariusze Caritas będą prowadzić zbiórki funduszy. Informacje na ten temat będą też przekazywane w parafiach, mediach i propagowane przez organizacje katolickie. Caritas Polska i Caritas diecezjalne sygnalizują, że niestety poziom biedy wcale się w naszym kraju nie zmniejsza.

  • Każdego miesiąca placówki zgłoszone do akcji ” Kromka chleba ” przygotowują 260 tysięcy posiłków o wartości 1 mln zł. I ta liczba od dawna utrzymuje się na podobnym poziomie.

Do stołówek i jadłodajni zgłaszają się bezdomni i bezrobotni, ale również samotne matki, ludzie starsi, a posiłki są także przygotowywane dla dzieci uczęszczających do świetlic prowadzonych przez Caritas. Konwertyta katolicki Malcolm Muggeridge napisał: „Wszystko, co miałem na tym świecie, co jadłem, piłem, w co się ubierałem, co posiadałem, będzie mi na Sądzie Ostatecznym policzone jak w księgowości, to jest, jako dług. Będę winny”.

Głód na świecie wzywa nas do odpowiedzialności i zaangażowania wobec tych, którzy tego codziennego chleba nie mają (por. KKK, 2831).

Papież, Ojciec Święty Franciszek wzywa nas:

Trzeba konsekwentnie i hojnie wspomagać różne organizacje i ruchy niosące ulgę w cierpieniu ludziom zagrożonym przez śmierć głodową, zwłaszcza tym, do których nie dociera pomoc rządowa czy międzynarodowa. Trzeba wspierać walkę z głodem zarówno w krajach mniej rozwiniętych, jak i w społeczeństwach wysoko uprzemysłowionych.

30 sierpnia 2015|