BRAK WZORCÓW I OSAMOTNIENIE CZŁOWIEKA PROBLEMEM WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

01 luty 2015 rok; Na konieczność przezwyciężenia braku wzorców i osierocenia współczesnego człowieka zwrócił uwagę Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez poświęconych rodzinie, papież mówił o postaci ojca. Jego słów w auli Pawła VI wysłuchało, według danych Prefektury Domu Papieskiego, około 7 tys. wiernych. Franciszek przypomniał, że słowoojciecma dla chrześcijan szczególne znaczenie, bowiem Pan Jezus nauczał, aby tym imieniem nazywać Boga, a także ukazuje ono Jego szczególną relację z Bogiem.  Mówiąc o znaczeniu tego słowa w relacjach rodzinnych papież zauważał, że ludzkość przeszła od paternalizmu do braku ojca i sytuacji, w której dzieci i młodzież czują się osieroceni.

BRAK WZORCÓW I OSAMOTNIENIE CZŁOWIEKAWskazał, że brak postaci ojca w życiu dzieci i młodzieży powoduje luki i urazy, które mogą być bardzo poważne.

Ta nieobecność ma zarówno wymiar fizyczny, jak i związany z niewypełnianiem zadania edukacyjnego, kiedy ojcowie nie dają dzieciom, swoim przykładem wspartym słowami, tych zasad, tych wartości, tych reguł życia, których potrzebują oni jak chleba. Ponadto niekiedy nie za dobrze wiedzą, jakie miejsce zająć w rodzinie i jak wychowywać dzieci, wycofując się i usiłując na przykład być „na równi” z dziećmi.

Ojciec Święty zauważył, że także wspólnota obywatelska często zaniedbuje lub źle wypełnia swoją odpowiedzialność wobec młodych, pozostawiając ich osieroconymi i nie proponuje im perspektywicznej prawdy.

  • „W ten sposób ludzie młodzi pozostają sierotami pozbawionymi bezpiecznych dróg, jakimi należy iść, nauczycieli, którym można zaufać, sierotami bez ideałów rozpalających serce, sierotami bez wartości i nadziei wspierających ich każdego dnia.
  • Wypełnia się ich może bożkami, ale kradnie się ich serce; pobudza się ich do marzeń o rozrywkach i przyjemnościach, ale nie daje się im pracy.

Są zwodzeni bożkiem pieniądzem, a odmawia się im „prawdziwych bogactw” – stwierdził Franciszek. Wskazał, że to przezwyciężenie osierocenia możliwe jest w Jezusie Chrystusie.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

1 lutego 2015|