Błogosławionych Świat Zmartwychwstania Pańskiego!

Jezus rzekł do niej: Mario.
A Ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku
„Rabbuni” – to znaczy – mój Nauczycielu.

Maria Magdalena pogrążona w smutku przybyła do grobu Jezusa.
Było to dla niej miejsce związane z bólem, rozpaczą.
Tymczasem właśnie tutaj nastąpiło spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem,
który otarł z jej oczu łzy,
wlał na nowo w serce nadzieję i rozpalił je swoją miłością.

Życzymy, aby podobne spotkanie z Żyjącym na wieki
napełniło duszę nadzieją,
rozpromieniło prozę codzienności
i stało się źródłem głębokiej radości przebywania z Nim.

Wszystkim mieszkańcom Parafii Chrystusa Króla w Sanoku i Gościom
życzymy Błogosławionych Świat Zmartwychwstania Pańskiego!
Duszpasterze.

19 kwietnia 2019|