Błogosławieństwo domu

Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty.

O najsłodszy Pani Jezu Chryste, Wszechmogący Królu nieba i ziemi synu Dawidów, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany, Syna Boga Żywego, zmiłuj się nad tym domem, strzeż jego mieszkańców. Niech Twoje Boskie błogosławieństwo towarzyszy im wszędzie, niech Duch Święty oświeca myśli i serca i niech moc Jego działa przez nich na każdym miejscu.

blWszystko co się w tym domu znajduje tych co doń wchodzą i z niego wychodzą niech błogosławi i od złego zasłania błogosławieństwem Trójcy Przenajświętszej, aby doń  żadne nieszczęście się nie zbliżyło. Imię Św. Jezusa z dziewięciu chórami Aniołów, niech będzie z tym domem, dając mu swój pokój.

Najświętsza Maryja Panna, niechaj go okrywa płaszczem macierzyństwa swego. Święci Aniołowie niech go strzegą. Święci Aniołowie niech raczą być szafarzami dostatków jego. Święci Aniołowie niechaj utwierdzają i umacniają go. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem domu tego. Trzy gwoździe Chrystusa niechaj będą zaporą jego. Korona Chrystusa niech będzie tarczą jego. Jezu, Maryjo, Józefie Święty i wszyscy Patronowie nasi i Wy Św. Aniołowie Stróżowie, sprawcie to u Boga w Trójcy Św. Jedynego, aby raczył zachować ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, napadu złych ludzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia, duszy lub ciała grożącego. Do czego niech nam dopomoże Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Św. Amen.


Modlitwa ta została znaleziona na grobie Jezusa Chrystusa w 505 roku. Papież przesłał ją cesarzowi W. gdy ten oporował na wojnie. Kto ją czyta, słucha czytanej, lub nosi przy sobie, nie umrze nagle, nie utopi się, nie spali, trucizna nie otruje go, nie wpadnie w ręce nie przyjaciela i nie będzie zwyciężony w bitwach. Chora podczas porodu, gdy czyta tę modlitwę, słucha czytania, lub ją przy sobie ma, szybko wyzwolona będzie i stanie się czułą matką. Na dziecko już zrodzone należy położyć tę modlitwę przy prawym boku a zniknie wiele wypadków. Kto nosi tę modlitwę niedostanie ataku epilepsji, a widząc epileptyka należy położyć modlitwę przy prawym boku. Będę błogosławił, mówi Pan tego kto modlitwę przepisuje dla drugich, a pokutować będzie ten kto z niej szydzi. Dom w którym ta modlitwa się znajduje chroniony będzie od piorunów i burzy, a kto odmawia ją codziennie, uprzedzony będzie znakiem Bożym trzy dni przed śmiercią o godzinie jego zejścia.

Modlitwę przepisał:

Cyprian Kazimierz Daniel

Piskunowicz

PS: Modlitwę tę najlepiej jest wydrukować, lub przepisać ręcznie, a następnie dać księdzu do poświęcenia. Przede wszystkim nie szydzić i z wiarą modlić się, oraz nosić przy sobie.

13 października 2017|