Bieg Rodzinny św. Maksymiliana,
Sanok, 12 września 2020 r.

 1. Cel imprezy
 • popularyzacja biegania jako najbardziej powszechnej formy aktywności ruchowej
  dostępnej dla każdej grupy wiekowej
 • promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
 • promocja Podkarpacia i miasta Sanoka
 • budowanie postawy fair play
 • integracja społeczności sanockiej
 • tworzenie środowiska sprzyjającego budowaniu więzi rodzinnych
  poprzez wspólne spędzanie czasu i zdrową rywalizację.
 1. Organizator

Rektorat św. Maksymiliana w Sanoku

 1. Partnerzy
 • ZHP w Sanoku,
 • ZHR w Sanoku.
 1. Kontakt

Dyrektor Pielgrzymki: ks. Michał Kozak – tel. 723 404 313
Koordynator Pielgrzymki: Aleksandra Zubel – tel. 694 554 100
Strona Biegu: maksymilian.przemyska.pl/bieg
E-mail: biegmaksymiliana@gmail.com

 1. Termin i miejsce
 • Rodzinny Bieg św. Maksymiliana odbędzie się 12 września 2020 roku (sobota), godz. 13:00
 • Start i meta biegu: Plac przy kaplicy św. Maksymiliana w Sanoku, ul. Zagrody 10
 • Długość trasy: 2 lub 5 km

Trasy będą oznakowane i zabezpieczone

31 sierpnia 2020|