ANIELSKI TYDZIEŃ

29 wrzesień 2014 roku; Przełom września i października to czas iście „anielski”. 29 września obchodzimy święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, zaś 2 października wspominamy Świętych Aniołów Stróżów. Ostatnie lata XX i początek XXI stulecia, mimo wszechobecnego w naszej części świata dążenia do konsumpcyjnego stylu życia, można bez przesady nazwać czasem „odrodzenia aniołów” i nauki o nich – angelologii. Żyjemy obecnie w okresie szczególnej fascynacji ludzi niebem i aniołami.

ANIELSKI TYDZIEŃŚwiadczą o tym liczne publikacje książkowe i internetowe pisane w różnych językach świata. Ktoś pięknie powiedział, że aniołowie są myślami, które od Boga pochodzą i natychmiast są wokół Ciebie, abyś „nie uraził stopy o kamień”.

Anioła nie widzisz, a jest on błogosławieństwem Bożym, które nas otacza na wszystkich naszych drogach. I to wcale nie od święta, ale każdego dnia, na dobre i na złe. Reinhold Schneider pisze:

  • „Gdzie człowiek idzie przez życie w świetle wiary, nawet gdy droga prowadzi przez strefę śmierci, tam idzie z nim anioł, a gdzie prześladowany trwoży się w ciemności, nawet w najświętszym miejscu, tam trwa przy nim anioł”.
  • Aniołowie są wskazującymi palcami Boga. Zdaniem Leona Bloya, „gdy człowiek popełnia zło, anioł w milczeniu usuwa się w najdalszy zakątek jego winnej duszy, do którego nawet sam grzesznik nie ośmiela się dotrzeć, i płacze, jak tylko aniołowie mogą płakać”.
  • Aniołowie są posłańcami Boga, przewodnikami człowieka, piewcami chwały Bożej. Mają potężną moc – moc życia i śmierci.

Co przeciętny chrześcijanin wie o aniołach?

  • Wydaje się, że stosunkowo niewiele. Wiemy jedynie, że aniołowie są to stworzenia Boże, które mają rozum i wolną wolę, ale nie mają ciała. Wiemy, że są istotami nadprzyrodzonymi, które pośredniczą między Bogiem a ludźmi oraz uosabiają dobroć, łagodność i doskonałość.
  • Wiemy też, że aniołowie, którzy zgrzeszyli, zbuntowali się przeciw Bogu, nazywają się złymi duchami, szatanami lub diabłami.
  • Wiemy również, że aniołów, którzy się nami opiekują, nazywamy Aniołami Stróżami. Znamy nawet modlitwę do Anioła Stróża, której nauczyły nas nasze mamy.

Aniołowie są najczęściej zwiastunami ponadnaturalnych wydarzeń. Ich misja jest zazwyczaj wyjątkowa, wymagająca specjalnych predyspozycji. Archanioł Gabriel jest przy Zwiastowaniu Pańskim, całe wojsko niebieskie daje o sobie znać w noc Bożego Narodzenia, radując się z przyjścia na ziemię Mesjasza i wyśpiewując chwałę Bogu na wysokościach.

Aniołowie Pańscy donoszą o zmartwychwstaniu Jezusa, ukazują zasmuconym Apostołom sens wniebowstąpienia, a wspomagając Chrystusa w Jego zbawczym dziele, zapewniają opiekę ludziom, przedstawiają Bogu modlitwy świętych i błogosławionych, prowadzą dusze sprawiedliwych do raju. W Apokalipsie św. Jan zauważa, że aniołowie, ochraniając Kościół, prowadzą nadal, wspólnie z archaniołem Michałem – ich przywódcą – bój przeciwko szatanowi, który trwa od samego początku.

Jak wygląda relacja między aniołami a ludźmi?

Pierre Grelot i Pierre-Marie Galopin, znani francuscy bibliści, twierdzą, że „tworzy się szczególna więź między światem ziemskim a światem niebieskim. Wymaga to z naszej strony szacunku, którego jednak nie powinno się utożsamiać z uwielbieniem. Jeżeli więc z jednej strony należy potępiać przesadny kult aniołów, czyli taki, jaki byłby szkodliwy dla kultu Jezusa Chrystusa, to z drugiej – chrześcijanin powinien zachowywać głębokie poczucie niewidzialnej obecności i wspierającej działalności aniołów”. Natomiast św. Bernard z Clairvaux, zapytuje wprost:

„Czegóż mamy się lękać, strzeżeni przez tak wielkich stróżów? Nie mogą wszak ulec wrogom ani zbłądzić, ani tym bardziej zwodzić ci, którzy nas strzegą na wszystkich naszych drogach. Są wierni, roztropni i potężni – czegóż mamy się lękać? Obyśmy tylko szli za nimi, przylgnęli do nich, a trwać będziemy na zawsze w opiece Boga niebios”.

Aniołowie mają w naszych niespokojnych czasach „ciężkie życie”, a nieraz „podcięte skrzydła”. Gdy anioł upada na duchu, wówczas jest tak, jakby podcięto mu skrzydła. Na ilu to miejscach naszego globu anioł nie ma odwagi zapuszczać się na pola wojennego piekła… Został odarty z nadziei na „uskrzydlenie” choćby jednego człowieka, na wyniesienie go ku dobremu. Na człowieku nie ciąży obowiązek bycia aniołem, ale gdy zobowiązuje się być bestią, podcina skrzydła zwiastunom nieba. Tym bardziej więc wierzymy, że nie pozostajemy bez opieki i towarzystwa aniołów. Wierzymy, że istnieje ktoś, kto przewyższa swoją doskonałością wszystkie widzialne stworzenia ziemi i świata; że istnieje ktoś, kto w bezprzykładnym posłuszeństwie wobec Boga i Jego zamiarów wypełnia wszystkie Boże nakazy, a na dodatek czyni to z największą precyzją i absolutną starannością.

  • Wierzymy, że anioły służą przede wszystkim Bogu.
  • Pozostajemy też w najgłębszej wierze, że służą ponadto człowiekowi, a więc każdemu z nas, bez względu na wiek i urodę, doczesne zasługi czy też tzw. stan duchowego i materialnego posiadania. Niezależnie od tego, czy je czcimy, adorujemy, wysławiamy.
  • Wierzymy, że każdy człowiek ma pod wysokim sklepieniem horyzontu swego anioła stróża, który zwiastuje radość, narodziny i krzyk dziecka, który pojawia się we śnie; który dotyka i budzi; który objaśnia życie i służy życiu; który udaremnia ofiarę i uwalnia z lwiej jamy”, który powołuje, uzdrawia, błogosławi, unosi nas do nieba i otwiera bramy niebios.
  • Wierzymy, że skrzydlaci posłańcy Najwyższego Pana prowadzą nas do zmartwychwstania i wiecznej krainy szczęśliwości.

Nie zapominajmy więc o aniołach. Oni przecież pomagają nam, a pomoc „z wysoka” jest nam często potrzebna. Konieczna jest tylko mocna wiara i autentyczna pokora. O aniołach pamiętamy głównie w momentach doświadczania natchnień i zbawczych znaków Dobra i Prawdy. Pamiętamy też w chwilach dotkliwie i dramatycznie dręczących nas wstrząsów i zagrożeń dotykających – jak widać – całą ludzkość przy nienasyconej, niszczycielskiej mocy szatana.

Prośby do świętych Aniołów:

Panie zmiłuj się nad nami.

Chryste zmiłuj się nad nami.

Panie zmiłuj się nad nami.

Trójco Przenajświętsza zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.

Wszystkie chóry błogosławionych duchów, pozwólcie nam śpiewać wraz z Wami Waszą, pieśń pochwalną.

Wszyscy Aniołowie i Archaniołowie bądźcie nam posłańcami Boskiej miłości.

Ty, mój święty Aniele, racz przyjąć moją wdzięczność za Twoją miłość.

Aniołowie moich krewnych i przyjaciół, ochraniajcie ich.

Aniołowie wszystkich nam powierzonych, sprawcie abyśmy byli dla nich widzialnym Aniołem Stróżem.

Aniołowie ludzi wierzących, umacniajcie ich wierność w wyznawaniu wiary.

Aniołowie tych, co pozostają uwięzieni w błędach wiary, przyprowadźcie ich na drogę prawdy.

Aniołowie ludzi niewierzących, wyjednajcie im tę łaskę, aby zajaśniało dla nich światło wiary.

Aniołowie poszukujących, wyproście im powrót do domu.

Aniołowie grzeszników, ratujcie ich.

Aniołowie chorych i smutnych pocieszajcie ich.

Aniołowie umierających zaprowadźcie ich do Domu Ojca.

Aniołowie wątpiących i zniechęconych podnoście ich na duchu.

Aniołowie zgorzkniałych i osamotnionych przyprowadźcie ich do Źródła Radości.

Aniołowie ubogich i cierpiących niedolę, przynoście im pomoc i umacniajcie ich.

Aniołowie bogatych, pobudzajcie ich do dobroci i hojności.

Aniołowie naszych dobroczyńców wynagradzajcie im ich miłość.

Wszyscy Aniołowie Stróżowie, strzeżcie nas i prowadźcie do Boga.

Amen.

29 września 2014|