Amerykański biskup: Wszyscy jesteśmy winni

„Wszyscy jesteśmy winni” – takimi słowami biskup pomocniczy archidiecezji Los Angeles Robert Barron skomentował fakt, że niemal 70 proc. katolików w Stanach Zjednoczonych nie wierzy w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Wynika to z badań przeprowadzonych w lutym br., a ogłoszonych 5 sierpnia przez Ośrodek Badawczy Pew w Waszyngtonie.

– Trudno opisać, jaką złość czuję po przeczytaniu tego, co ujawnia najnowsze studium @pewresearch o rozumieniu Eucharystii wśród katolików. Powinno to być sygnałem alarmowym dla nas wszystkich w Kościele – napisał hierarcha na swym koncie na Twitterze.

W filmie wideo towarzyszącym wpisowi wyjaśnił, że obwinia „siebie, biskupów, księży, wszystkich” odpowiedzialnych za przekazywanie wiary. – Wszyscy jesteśmy winni – stwierdził bp Barron. Dodał, że doszło do „ogromnej porażki Kościoła w kontynuowaniu własnej tradycji”.

Według Ośrodka Badawczego Pew 69 proc. osób określających siebie mianem katolików stwierdziło, że podczas Mszy św. chleb i wino przyjmowane w komunii są „symbolami ciała i krwi Jezusa Chrystusa”. Natomiast 31 proc. zadeklarowało wiarę w to, że „w czasie katolickiej Mszy chleb i wino naprawdę stają się ciałem i krwią Jezusa”.

Respondentów zapytano także, czy wiedzą, czego Kościół katolicki naucza w tej kwestii. Okazało się, że na wspomniane 31 proc. wierzących w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii składa się: 28 proc. znających kościelne nauczanie na temat transsubstancjacji, 2 proc. uważających, że Kościół naucza, iż chleb i wino są jedynie symbolami ciała i krwi Chrystusa (a jednak wierzących w realną obecność!) oraz 1 proc. tych, którzy nie znają nauczania Kościoła w tej materii.

Z kolei w gronie 69 proc. niewierzących w realną obecność, 22 proc. zna nauczanie Kościoła o transsubstancjacji (lecz je odrzuca), 43 proc. jest przekonanych, że to Kościół uczy, iż chleb i wino są tylko symbolami ciała i krwi Chrystusa, 4 proc. nie zna kościelnego nauczania, zaś 1 proc. nie udzieliło odpowiedzi.

Wiara w realną obecność Jezusa w Eucharystii jest ponaddwukrotnie większa u katolików praktykujących (chodzących na Mszę przynajmniej raz w tygodniu) niż wśród ogółu katolików i wynosi 63 proc. Jednak nawet w grupie praktykujących 37 proc. uważa chleb i wino jedynie za symbole ciała i krwi Chrystusa.

Najgorzej jest wśród katolików poniżej 40. roku życia, spośród których w transsubstancjację wierzy jedynie 26 proc., a także wśród katolików hiszpańskojęzycznych – zaledwie 24 proc., choć zdecydowana większość z nich zna kościelne nauczanie w tej kwestii.

Źródło: www.wiara.pl

Cud eucharystyczny w Paragwaju.
,,Żywa tkanka mięśnia i krew, a wszędzie unosi się zapach róż”

Po przybyciu do domu chorego z konsekrowaną Hostią, 8 sierpnia 2019 roku o godzinie 19:00, ksiądz Gustavo Palacios spostrzega, że wewnątrz relikwiarza znajduje się żywa tkanka mięśnia i krew, a wszędzie unosi się zapach róż.

Ojciec Gustavo pochodzi z parafii Virgen de la Merced – w dolinie Aregua.

Ks. Jarosław Cielecki odnosi się do tej sytuacji na swoim blogu padrejarek.pl

– Wczoraj ze smutkiem przyjęliśmy informację jednego z biskupów pomocniczych w Stanach Zjednoczonych, który z wielkim bólem ogłosił wyniki sondażu – 70 proc. ludzi wierzących, katolików nie wierzy w realną obecność Chrystusa w białej Hostii – stwierdza

– Cierpieniem napawa fakt, że pomimo wielu cudów eucharystycznych przybywa osób negujących Eucharystię. Dlatego dzisiaj chcemy opisać wydarzenie, do którego doszło 8 sierpnia w Paragwaju (w miejscowości Aregua, koło stolicy kraju) Będzie ono badane przez specjalną komisję, która ustali, czy można w tym przypadku użyć słowa cud. Jeden z kapłanów – ks. Gustavo Palazios przyniósł do domu chorego Przenajświętszy Sakrament w specjalnym naczyniu. W pewnym momencie Hostia zaczęła emanować zapachem róż i przemieniła się w Ciało i Krew. Oto fotografie, które zostały nadesłane jeszcze przed rozpoczęciem badań.
Jeżeli badania potwierdzą wydarzenie, będzie to kolejny cud świadczący o obecności żywego Chrystusa w Eucharystii. – czytamy

Źródło: www.fronda.pl
10 sierpnia 2019|