Alleluja!!! Jezus żyje!!!

AllelujaNiech Tajemnica
Zmartwychwstania Chrystusa
wlewa w serce świadomość
obecności pośród nas
Zmartwychwstałego Pana,
a On niech udzieli obfitych
zdrojów łask:
Łaskę nadziei
na nasze zmartwychwstanie
do życia wiecznego,
łaskę pokoju na czas różnych trudów
i doświadczeń, łaskę radości,
której źródłem jest sam Bóg.

Pełnych radości i pokoju Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Życzą duszpasterze parafii Chrystusa Króla w Sanoku

 

15 kwietnia 2017|