AKT ZAWIERZENIA PARAFII

AKT ZAWIERZENIA
PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA W SANOKU

O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, Święty Michale Archaniele. Oto my, mieszkańcy Sanoka, wierni parafii Chrystusa Króla, stajemy przed Tobą w towarzystwie naszych Aniołów Stróżów, Błogosławionych i Świętych, a nade wszystko obecności św. Księdza Zygmunta Gorazdowskiego – Patrona miasta oraz św. Jana Pawła II – Honorowego Obywatela Sanoka. Ponownie oddajemy się Tobie w szczególną opiekę i obieramy Cię za szczególnego obrońcę i orędownika.

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli, wstawiaj się za nami, abyśmy otwierając się na działanie Ducha Świętego, wypełnili z miłością świętą wolę Bożą i zachwyceni Bogiem, wołali do Niego w każdej chwili życia: „Któż jak Bóg!”

Wybłagaj nam u Boga przebaczenie naszych grzechów, łaskę umiłowania Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Najsłodszej Matki Maryi i wszystkich ludzi, umiłowanych przez Boga Ojca, odkupionych przez Syna Bożego i oświeconych przez Ducha Świętego. Spraw, abyśmy wypełniali nasze posłannictwo z wiarą, pokorą i ufnością w Boże Miłosierdzie.

Archaniele Michale, zawierzamy Ci nasze miasto i naszą Parafię. Zawierzamy kapłanów, osoby konsekrowane i poświęcone Bogu. Zawierzamy rodziny: ojców i matki, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych i samotnych, bliskich, przyjaciół i dobrodziejów. Wreszcie zawierzamy Ci najtrudniejsze sprawy naszego życia.

Chorąży Boga, dzielny wojowniku i Wodzu wojsk niebieskich, chroń nas od wojny, pożarów, powodzi i wszelkich klęsk żywiołowych. Broń nas przeciwko pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę, jedność, zgodę i czystość. A w godzinę śmierci uproś nam pokój duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.

MAR

30 października 2016|