Abp Szal: nie gardźmy Chrystusem obecnym w Eucharystii

„Czy świadome i lekkoduszne opuszczanie niedzielnej Mszy Świętej nie jest pogardliwym zapomnieniem o świętej i zbawiennej obecności Chrystusa pośród nas?” – pyta abp Adam Szal w liście na tegoroczny Wielki Post. Metropolita przemyski zachęca także do praktykowania Komunii świętej duchowej, która nawet w chwili największej aktywności daje możliwość skierowania myśli ku Jezusowi i oddania Mu czci.

Abp Szal zwraca uwagę, że liturgia I niedzieli Wielkiego Postu wzywa do determinacji w walce z pokusami złego ducha. Przykładem jest Pan Jezus, który kategorycznie odrzuca oferty diabła słowami: „Idź precz, szatanie!”.

Metropolita przemyski zauważa, że „choć żyjemy w świecie materialnym, zmysłowym, to naszym powołaniem jest służba Panu Bogu i nasze zbawienie, czyli świętość”. Przywołuje tutaj postać bł. ks. Jana Balickiego, który szczególną rolę walce ze złem i zdobywania świętości przypisywał mocy Bożej i Najświętszemu Sakramentowi.

Hierarcha stwierdza, że często, w natłoku codziennych spraw i obowiązków, a nierzadko także z powodu duchowego lenistwa, pozostawiamy Jezusa samego. „Czy świadome i lekkoduszne opuszczanie niedzielnej Mszy Świętej nie jest pogardliwym zapomnieniem o świętej i zbawiennej obecności Chrystusa pośród nas?” – pyta abp Szal.

Metropolita przemyski zachęca diecezjan do praktykowania Komunii świętej duchowej, „która nawet w chwili największej aktywności dnia codziennego, daje nam sposobność skierowania myśli ku Jezusowi obecnemu w tabernakulach naszych świątyń oraz oddania Mu czci przez akty uwielbienia”.

„Postarajmy się, aby choć raz w tygodniu adorować Najświętszy Sakrament – a więc samego Jezusa – w naszych świątyniach. Bądźmy przy Nim obecni wówczas, kiedy inni o Nim zapominają. Przedkładajmy mu z wiarą i ufnością nasze trudne sprawy, w nadziei, że nas wysłucha i da upragniony pokój serca” – prosi.

Abp Szal stwierdza, że nawracanie się oznaczana stawanie się apostołem Eucharystii. Stąd zachęca do włączenia się w różnorodne dzieła i grupy duszpasterskie, m.in. w kręgi biblijne, szkołę animatorów biblijnych, Liturgiczną Służbę Ołtarza, czy udział w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Młodzież hierarcha zachęca do udziału w Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej w dniach 3 – 5 kwietnia. Metropolita przemyski nie kryje też radości z faktu, że coraz więcej parafii wprowadza zwyczaj adoracji Najświętszego Sakramentu, praktykowany nie tylko w pierwsze czwartki i piątki miesiąca, ale także w inne dni tygodnia i miesiąca.

„(…) nie pozostawajmy, nie tylko w Wielkim Poście, obojętni na współczesne zniewagi i rany zadawane Zbawicielowi. Niech nasza obecność przy Nim oraz nasze apostolskie zaangażowanie, związane z głoszeniem tajemnicy Jego świętej, realnej i nieustannej obecności w Eucharystii, będzie zadośćuczynieniem za zniewagi, zelżywości i świętokradztwa, wyrządzane Chrystusowi Panu w naszych czasach” – prosi na koniec abp Szal.

List jest odczytywany w kościołach i kaplicach archidiecezji przemyskiej w 1. niedzielę Wielkiego Postu.

Źródło: www.niedziela.pl
fot.  Marian Sztajner/Niedziela
1 marca 2020|