XXXII Niedziela zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie
10.11.2019r.

 1. Witamy w naszej wspólnocie księdza Artura Dyrdę, który podejmuje posługę duszpasterską. Życzymy obfitości Bożych darów i błogosławieństwa.
 2. Witamy także artystów scen Lubelskich: Bogusławę Matys – sopran, Huberta Świecę – tenor, Marka Serwetę – fortepian. Towarzyszyli nam podczas Mszy Świętej po zakończonej liturgii zapraszają na krótki koncert patriotyczny.
 3. Dzisiaj nabożeństwo różańcowe połączone z wypominkami o godz. 1600 . Serdecznie zapraszamy. Msza Święta wieczorna o godz. 1700..
 4. Po zakończonej Mszy Św. wieczornej, ok. godz. 1800 w dolnym kościele sztuka teatralna o św. Siostrze Faustynie pt.: „Św. Faustyna w blasku miłosierdzia” przygotowana przez parafian z Długiego. Dzielą się swoimi umiejętnościami ale także proszą o wsparcie dla nieuleczalnie chorego Andrzeja w Jego kosztownej codziennej rehabilitacji. Serdecznie zapraszamy i prosimy o wsparcie.
 5. Przed nami kolejny tydzień chrześcijańskiej formacji i pogłębiania naszej wiary.
 6. Od poniedziałku do soboty modlitwy wypominkowe o godz. 1730 wraz z Koronką do Bożego miłosierdzia.
 7. W poniedziałek Wspólnota „Przyjaciół Oblubieńca” zaprasza do udziału w Eucharystii o godz. 1800. i wspólną wieczornicę patriotyczną upamiętniającą 101 Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
 8. We wtorek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo ku czci św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań. Po Mszy Świętej spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania z klas 8 oraz kolejne spotkanie formacyjne Rycerstwa Niepokalanej. Tego dnia także katecheza dla młodzieży i dorosłych prowadzona przez wspólnotę neokatechumenatu.
 9. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań. Tego dnia także spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klasy 7. W środę o 1900. rozpoczynamy kolejny cykl katechez przedmałżeńskich.
 10. W czwartek zapraszamy młodzież oazową do wspólnej Eucharystii oraz spotkanie formacyjne po jej zakończeniu. Po Mszy Świętej ma swoje spotkanie także Akcja Katolicka.
 11. W piątek kolejna katecheza dla młodzieży i dorosłych prowadzona przez wspólnotę neokatechumenatu. Po Mszy Świętej wieczornej w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu modlitwy Wspólnoty Przenajdroższej Krwi Chrystusa. Razem ze Wspólnotą Przenajdroższej Krwi organizujemy jednodniową pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku Białej, która odbędzie się 30 listopada. W naszej pielgrzymce zajrzymy także do Sanktuarium w Łagiewnikach oraz Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Koszt pielgrzymki wynosi 100 zł. W cenie transport oraz obiad. Chętnych prosimy o zapisywanie się w zakrystii.
 12. W sobotę o godz. 1000. spotkania formacyjne w dziecięcej grupie oazowej oraz scholii pod opieką ks. Pawła. O godz. 1130. spotkanie dla ministrantów i lektorów.
 13. W sobotę o godz. 1800. Msza Święta sprawowana za zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach.
 14. W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 1000. dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymają książeczki a o godz. 1400. Msza Święta z udziałem osób niepełnosprawnych.
 15. Za dwa tygodnie parafialny odpust, który poprzedzi uroczyste Triduum przed tym wydarzeniem. Słowo Boże podczas Triduum oraz odpustu wygłosi ks. Jakub Fejkiel wikariusz sanockiej fary.
 16. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z Traugutta 21, kl. V i VI. Dziękujemy także za ofiary składane na organy. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona będzie na ten właściwe cel. Zostanie także podane szczegółowe podsumowanie trzech ostatnich miesięcy, co do składanych ofiar.
 17. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta składają podziękowanie za wsparcie kwesty na cmentarzu dnia 1 listopada.
 18. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do owocnej lektury.
 19. W tym tygodniu w liturgii kościoła wspominamy: –w poniedziałek św. Marcina z Toures, we wtorek św. Jozafata, w środę pierwszych polskich męczenników.
 20. W minionym tygodniu pożegnaliśmy:+ Henryka Wituszyńskiego . Powierzmy Go miłosierdziu Bożemu. „Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie…”

Ewangelia (Łk 20, 27-38)

Uduchowione życie zmartwychwstałych

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».

Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».

Komentarz do Ewangelii

Będę przysłuchiwał się rozmowie saduceuszów z Jezusem. Chociaż uważają się za „wierzących w Boga”, są przekonani, że nie ma zmartwychwstania (w. 27). Ich pytanie kierowane do Jezusa nie wynika z pragnienia poznania prawdy. Próbują wyśmiać naukę o życiu wiecznym (ww. 28-33).

Zwrócę uwagę na to, że również dzisiaj niewiara w zmartwychwstanie jest często spotykana wśród tzw. „wierzących”. Rozmowy o życiu wiecznym są rzadkim tematem wspólnych rozmów. Często też mówi się o niebie w tonie przypominającym żart lub bajkę.

Prawda o życiu wiecznym w zjednoczeniu z Bogiem jest dla mnie prawdą najważniejszą, chodzi bowiem o cel życia. Jak często rozmyślam o niej? Jakie odczucia pojawiają się w moim sercu, gdy rozmyślam o spotkaniu z Bogiem w wieczności? Wypowiem je przed Jezusem.

Jezus, chociaż zna intencje saduceuszów, z cierpliwością tłumaczy im prawdę o zmartwychwstaniu (ww. 34-37). Wobec niej wszystko inne na ziemi, nawet szczęście życia małżeńskiego, ma jedynie wartość względną.

Szczęście w niebie przekracza w sposób niewyobrażalny każde inne, jakie mogę przeżyć na ziemi. Największe przeżycie szczęścia będzie pochodziło z naszego przebywania blisko Boga jako Jego dzieci (w. 36).

„Wszyscy bowiem dla Niego żyją” (w. 38). Poproszę usilnie Jezusa, abym w swoim powołaniu życiowym, jakiekolwiek ono jest, mógł doświadczać głębokiej radości z tego, że żyję dla Boga. Będę powtarzał z wiarą: „W Tobie moje życie nigdy się nie kończy!”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (2 Mch 7, 1-2. 9-14)

Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej

Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo.

Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: «O co masz zamiar pytać i jakie zdobywać od nas wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa».

Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: «Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego».

Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: «Z Nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam». Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia.

Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddawano czwartego. Konając, tak powiedział: «Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie będzie zmartwychwstania do życia».

Psalm (Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15 (R.: por. 15b))

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, *
usłysz me wołanie,
wysłuchaj modlitwy *
moich warg nieobłudnych.

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek, *
nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz, *
nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *
ze snu powstając, nasycę się Twoim widokiem.

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

2. czytanie (2 Tes 2, 16 – 3, 5)

Trwać w dobrych czynach i szerzyć Ewangelię

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:

Sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie.

Poza tym, bracia, módlcie się za nas, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej.

Aklamacja (Por. Ap 1, 5b. 6b)

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus Chrystus jest Pierworodnym wśród umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków.

Alleluja, alleluja, alleluja

Wersja dłuższa

Ewangelia (Łk 20, 27-38)

Uduchowione życie zmartwychwstałych

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».

Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».

Wersja krótsza

Ewangelia (Łk 20, 27. 34-38)

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».

9 listopada 2019|