XVIII Niedziela Zwykła

04.08.2019 r. 

  1. Dziś nabożeństwo różańcowe ze zmianą tajemnic różańcowych o godz. 18.15. Serdecznie zapraszamy. Msza święta wieczorna o godz. 19.00.
  2. Również dzisiaj wspominamy św. Jana Marię Vianneya – patrona kapłanów, a zwłaszcza proboszczów.
  3. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z Langiewicza 5 kl. I i II. Dziękujemy za ofiary składane na nowe organy. Bóg zapłać! Blankiety na wpłaty na organy u ministrantów przy gazetach.
  4. We wtorek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań.
  5. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
  6. Ośrodek Caritas w Zboiskach zaprasza w piątek 9 sierpnia na Wieczór Miłosierdzia. Szczegółowy program na plakacie.
  7. Jest jeszcze 6 wolnych miejsc na pielgrzymkę do Włoch w dniach 11 – 20 października. Potwierdzeniem uczestnictwa w pielgrzymce jest wpłacenie zaliczki w wysokości 700 zł. 380 euro płatne w dniu wyjazdu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Program i więcej informacji w zakrystii.
  8. Intencje zbiorowe: Msza św. za Danutę Kułakowską – od przyjaciół z byłego chóru będzie odprawiona 8.08.2019 o godz. 1800 i Msza św. z Róży św. Teresy od Krzyża zostanie odprawiona 9.08.2019 o godz. 1800.
  9. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury.
  10. W tym tygodniu w liturgii kościoła wspominamy: we wtorek – Święto Przemienienia Pańskiego – suma odpustowa w sanockiej Farze o godz. 1100; w piątek św. Teresę Benedyktę od Krzyża – patronkę Europy; a w sobotę św. Wawrzyńca – diakona i męczennika.

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej
odeszli do wieczności:
śp. Ryszard Wojnarowski z ul. Traugutta,
śp. Henryk Żołnierczyk z ul. Sadowej
śp. Andrzej Nowak z ul. Langiewicza.
Wieczne odpoczywanie …

Ewangelia (Łk 12, 13-21)

Gromadzić skarby przed Bogiem

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem».

Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?»

Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia».

I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?”

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga».

Komentarz do Ewangelii

Pomyślę o największych skarbach mojego życia (osoby, rzeczy…). Będę wymieniał je przed Jezusem, zwracając uwagę na poruszenia serca. Które z nich zajmują w moim sercu najwięcej miejsca? Na którym miejscu pojawił się Jezus?

Jezus przestrzega mnie, abym nie uzależniał się od żadnej z moich ziemskich wartości. Brak wolności wobec nich objawia się m.in. w postawie chciwości (w. 15). Czy potrafi łbym oddać wszystkie swoje „skarby” Jezusowi, tak aby rozporządzał nimi według własnej woli? Spróbuję jeszcze raz je wymienić, pytając szczerze, które z nich oddałbym Mu z pełną wolnością, które z dużym trudem, a których nie potrafi łbym oddać?

Będę słuchał uważnie przypowieści Jezusa o człowieku, który szybko się wzbogacił i nagle stanął w obliczu śmierci (ww. 16- -20). Czy znam podobne zdarzenia z mojego życia (w rodzinie, wśród znajomych)? Jezus chce, abym przez tę przypowieść spojrzał na moje życie. Pokazuje ona przemijalność dóbr doczesnych, a więc ich wartość względną: dzisiaj są, jutro ich nie ma. Czy w używaniu na co dzień potrafi ę zachować wolność dóbr?

Popatrzę na swoje życie, na wysiłki, które służą gromadzeniu własnych skarbów. Dla kogo lub na co poświęcam najwięcej czasu i trudu (Bóg, rodzina, inne osoby, praca, kariera, opinia, rozrywka, pieniądze…)?

W czym czuję się najbardziej bogaty przed Bogiem, a w czym pusty? Spróbuję w ufnej modlitwie zawierzenia oddać moje serce Bogu. Będę prosił, aby uwolnił je od wszystkiego, co mnie zniewala: „Jezu, wróć mi serce wolne”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Koh 1, 2; 2, 21-23)

Cóż ma człowiek z wszelkiego trudu swego?

Czytanie z Księgi Koheleta

Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko jest marnością.

Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność.

Psalm (Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1b))

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Obracasz w proch człowieka *
i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy».
Bo tysiąc lat w Twoich oczach †
jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
albo straż nocna.

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca, *
wieczorem więdnie i usycha.

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami †
i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj!

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

2. czytanie (Kol 3, 1-5. 9-11)

Szukajcie tego, co w górze, zadajcie śmierć temu, co jest przyziemne

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem.

Nie okłamujcie się nawzajem, bo zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliście nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, na obraz Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

Aklamacja (Mt 5, 3)

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 12, 13-21)

Gromadzić skarby przed Bogiem

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem».

Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?»

Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia».

I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?”

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga».

4 sierpnia 2019|