IV Niedziela Adwentu

23.XII.2018 r.

 1. Dzisiaj o godz. 1615 nabożeństwo ku czci św. Zygmunta Gorazdowskiego z ucałowaniem jego relikwii połączone z nowenną do Dzieciatka Jezus.
 2. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni i kwiaty. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z Jana Pawła II – domy prywatne.
 3. Jutro będą sprawowane ostatnie roraty o godz. 600. Harcerze przyniosą na nie Betlejemskie Światło Pokoju z Betlejem. Prosimy przynieść świece aby je zabrać na stół wigilijny.
 4. Jutro przypada dzień imienin Ks. Abpa Adama Szala. W modlitwie wspieramy naszego pasterza, prosząc o Boże Błogosławieństwo do kierowania Ludem Bożym.
 5. Dzień 24 XII jest dniem oczekiwania na Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Wigilia. Wieczorem zasiadamy do Wigilijnej Wieczerzy. Uczyńmy z Wigilii przeżycie duchowe, religijne. Prosimy o zachowanie postu i nie podawanie alkoholu. Modlitwa i czytanie fragmentu Pisma św. mówiącego o Narodzeniu Chrystusa, śpiew kolęd niech zjednoczy nas, chrześcijan, w głębokim przeżyciu tej tajemnicy naszej wiary.
 6. PASTERKA o godz. 2400– serdecznie wszystkich parafian i gości zapraszamy.
 7. We wtorek Uroczystość Narodzenia Pańskiego – w naszym kościele Msze św. w porządku niedzielnym. Tak samo we środę w święto Św. SzczepanaMsze św. w porządku niedzielnym.
 8. We czwartek XII. św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Po Mszach św. błogosławieństwo wina.
 9. W piątek, święto Świętych Młodzianków. Zapraszamy dzieci na Mszę św. i uroczyste błogosławieństwo o godz. 1800.
 10. W piątek obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 11. Od soboty tj. 29.XII. rozpoczniemy wizytę duszpasterską – Kolędę. Prosimy przygotować stół z Pismem Św., świecą i krzyżem. Prosimy, aby w miarę możliwości, wszyscy domownicy byli obecni na kolędzie. Porządek kolędy na sobotę. Od godz. 900 udamy się z kolędą na ul. Kiczury domy prywatne i Kiczury blok nr 14.
 12. W następną niedzielę, Święto św. Rodziny.
 13. Wychodząc z kościoła można nabyć świece Caritasu na stół wigilijny w cenie 10 zł. i sianko, które rozprowadza młodzież ze Szkolnego Koła Caritas – zapłata to dobrowolna ofiara.
 14. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, polecając świąteczne wydanie „Niedzieli” ze specjalnym dodatkiem – płytą CD z kolędami Ryszarda Rynkowskiego oraz śpiewnikiem kolęd i obrzędami wigilijnymi – w cenie 10 zł.

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.

W tym  tygodniu zmarł w naszej parafii:
śp. Zbigniew Najdecki z ul. Langiewicza.

Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (Łk 1, 39-45)

Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».

Komentarz do Ewangelii

Lk 1, 39-45.

PRZYJĘTE dziś Z WIARĄ SŁOWO, ma moc wprowadzenia Cię w ruch, w odważne decyzje; w bycie zdolnym do niesienia Jezusa – do najbliższych i do każdego spotkanego człowieka – jak Maryja biegnąca do Elżbiety!

Moc Słowa to żywa obecność Jezusa, który nie tylko porusza i posyła Cię, ale porusza też tych, dla których i do których jesteś posłany. Jeśli na wzor Maryi jesteś gotowy pospieszyć do drugiego człowieka, to możesz być tym, który poruszy w nim wiarę i pomoże wydać jej owoce.

Wydarzenie spotkania Maryi z Elżbieta, uczy, że i w Twoim życiu może spełnić się to, co przekracza Twoje ludzkie siły, dotychczasowe zmagania. Potrzeba tylko Twojej gotowości do służenia i błogosławienia innym – mocą, która płynie z zaufania Bogu, a nie z Ciebie.

Bóg chce ożywić w Tobie to, co już masz z wiary, ale jest przytłumione, jakby na dalszym planie. Chce obudzić w Tobie moc chrztu – moc Boga Å! »ywego i działającego.

Przyjdź Panie Jezu!

Do posłuchania:

Błogosławionej IV Niedzieli Adwentu! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Mi 5, 1-4a)

Mesjasz będzie pochodził z Betlejem

Czytanie z Księgi proroka Micheasza

Tak mówi Pan:

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela.

Powstanie on i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego. osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. a on będzie pokojem.

Psalm (Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4))

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Usłysz, Pasterzu Izraela, *
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
Wzbudź swą potęgę *
i przyjdź nam z pomocą.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Powróć, Boże zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, †
nad synem człowieczym, *
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

2. czytanie (Hbr 10, 5-10)

Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę Twoją, Boże».

Wyżej powiedział: «ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie», choć składane są zgodnie z Prawem. Następnie powiedział: «oto idę, aby spełnić wolę Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Aklamacja (Łk 1, 38)

Alleluja, alleluja, alleluja

Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa twego.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 1, 39-45)

Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».

22 grudnia 2018|