I Niedziela Wielkiego Postu

18 lutego 2018 r. 

  1. Dzisiaj Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym o godz. 1600. Składka w czasie nabożeństwa na kwiaty do Bożego Grobu. W następną niedzielę Gorzkie Żale będą o godz. 1500 ze względu na Bierzmowanie.
  1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Sadowej 18c kl. III i IV. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dzisiaj taca na ogrzewanie kościoła i na rachunki za prąd i ubezpieczenie kościoła.
  1. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
  1. We czwartek 22.02. Święto Katedry św. Piotra. Modlimy się za Ojca św. Franciszka. Msza św. o godz. 1800 połączona z nabożeństwem do św. Rity. Na zakończenie nabożeństwa poświęcenie róż. Zapraszamy.
  1. W piątki Wielkiego Postu nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 730, 1630 – dla dzieci i 1730. Serdecznie zapraszamy.
  1. W następną niedzielę młodzież z klas III Gimnazjum przyjmie Sakrament Bierzmowania na Mszy św. o godz. 1700. Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania, świadków i ich rodzin we czwartek od godz. 1600.
  1. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając w „Niedzieli” artykuł pt. „Wyciągają ręce po nasze dzieci”- o rewolucji obyczajowej zwanej gender. Młodzież rozprowadza książeczkę pt. „Rachunek Sumienia dla każdego”. Książeczka ukazuje jak w Bożej obecności przepytać swoje sumienie i poznać samego siebie. Zapłata to dowolna ofiara z przeznaczeniem na wakacyjne rekolekcje oazowe dla młodzieży. Za tydzień zbiórka do puszek na Fundusz Misyjny.

 

Intencje:

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
W minionym tygodniu w naszej parafii zmarła
śp. Helena Kłosińska z ul. Kiczury.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (Mk 1, 12-15)

Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Komentarz do Ewangelii

Mk 1, 12-15

Wielki Post to czas Boga, Jego inicjatywy, abyś pociągnięty przez Jezusa ku Ojcu i poprowadzony tak jak Jezus przez Ducha na 40 dni pustyni – poznał prawdę o sobie, przeszedł terapie, którą Duch Święty będzie „wydarzał” dla Ciebie!

On nie czeka, żebyś Ty coś zrobił, coś postanowił, z czegoś zrezygnował… W tym czasie pustyni, słuchając swego serca, pragnień, odczuć, emocji, złości – poznasz prawdę o sobie. Otworzą Ci się oczy, abyś widział „po myśli” Bożej, wg Jego woli. Pozwól tylko poprowadzić się Duchowi Świętemu, bo On wie lepiej, co dla Ciebie jest dobre na dziś.

Nie szukaj swoich pomysłów na Wielki Post! Bóg jest obecny z Tobą na pustyni, On sam nadaje właściwy kierunek.

A po 40 dniach, w noc Wigilii Paschalnej – Bóg Cię zapyta: komu wierzysz? Czyjemu (S)słowu jesteś posłuszny? Za czym i za kim idziesz? Nawrócić się i uwierzyć w Ewangelię to iść za Jezusem -dziś na pustynię (mało przyjemne!) – aby przygotować się do nocy – nocy Paschy – aby tam otrzymać Ducha Jezusa!

Trwaj na słuchaniu swego serca i Słowa Bożego, przyjmuj okoliczności i wydarzenia, które bedą się dziać – i ogłaszaj Jezusa Panem Twego życia! Nawracaj się – czytaj i wierz w Ewangelię!

Odwagi i wytrwałości!

Błogosławionej I Niedzieli Wielkiego Postu! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Rdz 9, 8-15)

Przymierze Boga z Noem po potopie

Czytanie z Księgi Rodzaju

Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: «Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię».

Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia».

Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: por. 10))

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu *
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność

Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność

2. czytanie (1 P 3, 18-22)

Woda chrztu nas ocala

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najdrożsi:

Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. W Nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.

Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga – dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Władze, i Moce.

Aklamacja (Mt 4, 4b)

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Chwała Tobie, Słowo Boże

Ewangelia (Mk 1, 12-15)

Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

17 lutego 2018|