12 MARCA ROZPOCZNIE SIĘ KONKLAWE

11 marca 2013 roku – publikacja zaczerpnięta ze strony: http://www.franciszkanie.esanok.pl/

151 kardynałów wzięło udział w głosowaniu nad datą rozpoczęcia wyboru Następcy Św. Piotra.

1Zgodnie z Konstytucją Apostolską „Universi Dominici Gregis” i z wydanym przez Benedykta XVI Motu Proprio – Kolegium Kardynalskie skorzystało z możliwości przyspieszenia konklawe.

Normalnie mogłoby ono odbyć się w 15 do 20 dnia od chwili ogłoszenia Sede Vacante. Po południowej kongregacji kardynałowie zdecydowali, że konklawe rozpocznie się 12 marca.

Decyzja została ogłoszona przez Watykan w piątym dniu obrad Kolegium Kardynalskiego.  W wyborze nowego papieża weźmie udział 115 kardynałów elektorów z całego świata.

By wybrać nowego Następcę Św. Piotra potrzeba dwie trzecie głosów za jednym kandydatem. Oznacza to dokładnie zgodność 77 elektorów.

Spośród Kolegium Kardynalskiego, prawdopodobnie w czasie jutrzejszej porannej sesji kongregacji, zostaną wyłonieni skrutatorzy, rewizorzy (po trzech kardynałów, będą siedzieć przy osobnych stołach i weryfikować kartki z nazwiskami) i ci, którzy będą czytać na głos imię wybranego papieża.

Konklawe będzie odbywać się w zupełnej ciszy. Kardynałowie rano, przed rozpoczęciem konklawe wezmą udział we Mszy św. Pro Eligendo Pontefice – w intencji dobrego wyboru papieża i za nowego papieża. Po czym usłyszymy głośne: extra omnes i purpuraci udadzą się w procesji do Kaplicy Paulińskiej. Tu odmówią modlitwę do Ducha Św., po czym wejdą do Kaplicy Sykstyńskiej. Zapadnie wypełniona modlitwą cisza i wyczekiwanie w Kościele.

Wszystkich kardynałów obowiązywać będzie tajemnica.

Będą musieli oddać telefony komórkowe, laptopy, tablety. Ogrody watykańskie, miejsce przejścia kardynałów z Kaplicy Sykstyńskiej do Domu Św. Marty, gdzie będą jeść i mieszkać, będą pilnie strzeżone.

Tymczasem prace trwają też w Kaplicy Sykstyńskiej. Montowane są nadal podesty. Nie chodzi jednak o to by chronić antyczną podłogę, ale ze względów praktycznych. Chodzi o wyrównanie powierzchni, by wszyscy siedzieli na jednym poziomie.

W ciągu pięciu dni obrad Kolegium, które zebrało się w związku z wakatem w Stolicy Apostolskiej po abdykacji Benedykta XVI, głos podczas kongregacji zabrało około 100 purpuratów.

Wśród tematów poruszonych w czasie piątkowych porannych obrad pojawiły się takie kwestie, jak rola kobiet w Kościele, dialog międzyreligijny, bioetyka, miłosierdzie.

Jutro Kaplica będzie całkowicie gotowa. Będą mogli zobaczyć ją wybrani dziennikarze. W niedzielę przeznaczono czas dla fotoreporterów i telewizji.

W niedzielę natomiast każdy z kardynałów odprawi Mszę św. w swoich kościołach tytularnych Rzymu. 220 tys. ludzi modli się już za kardynałów – mówił ks. Lombardi. To inicjatywa, która rozeszła się po całym świecie. Kardynałowie wiedzą o tym i za nią dziękują. To na pewno im pomoże. My także módlmy się do Ducha Świętego prosząc, aby Bóg sam wskazał na tego, który będzie przewodził Wspólnocie Kościoła, jako następca św. Piotra.

11 marca 2013|